Implementace nové formy do výuky s důrazem na využívání ICT technologií

Závěrečná konference k projektu

Souhrnné informace

Název projektu: Implementace nové formy do výuky s důrazem na využívání ICT technologií
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0148
Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín: 1. 11. 2009 - 30. 06. 2012
Udržitelnost: 30. 6. 2017
Příjemce dotace: Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

Stručný obsah projektu

Zejména oblast vysoké absence ve výuce řeší projekt My nejsme jiní. Cílem je zkvalitnění výuky a zavedení nové moderní formy vzdělávání všeobecně vzdělávacích předmětů pro žáky naší školy, jejichž největším problémem je sladit náročnou sportovní přípravu s vysokými vzdělávacími standardy gymnaziálního oboru. Na žáky sportovního gymnázia se soustředí pozornost zejména na jejich sportovní výsledky, jsou běžně považováni za tak trochu “jiné“ gymnazisty. Tento mýtus bychom rádi vyvrátili, protože my nejsme jiní! Chceme, aby i naši žáci měli možnost stát na stejné startovní čáře při přijímacím řízení na vysokou školu.

Cílů projektu dosáhneme vytvořením takové formy vzdělávání, která řeší obrovské výpadky ve výuce a bude přístupná i žákům ve sportovní přípravě mimo školu. Výstupem projektu bude inovace všeobecně vzdělávacích předmětů. Výstupy projektu jsou zaměřeny zejména na žáky sportovního gymnázia, dále pak na pedagogy školy. Aktivity budou realizovány zaměstnanci školy.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou žáci a pedagogové střední školy žadatele. Vedení se dlouhodobě zaměřuje na zvyšování kvality školy a v této oblasti působí již 25 let. Po obhájení existence školy v rámci optimalizace škol v regionu Ostrava v roce 1997 obstálo gymnázium i při komplexní prověrce pedagogického a technického procesu ve šk. roce 1998/99. Česká školní inspekce hodnotila výsledky školy velmi pozitivně. V roce 2001 přešla škola podobně jako většina dalších středních škol k novému zřizovateli, kterým se pro naši školu stal Moravskoslezský kraj.

Přínos projektu je přínosem zejména pro žáky střední školy a pedagogy této školy. Výstupy projektu budou sloužit ke sledování vývoje kvality školy, k navrhování konkrétních opatření pro zvyšování kvality zavedené nové formy vzdělávání školy. Projektem vytvoříme školu, která:

 • bude proaktivně orientována na žáka
 • bude mít vytvořený vysoký standard vzdělávání
 • bude zlepšovat podmínky ke vzdělávání, zlepšovat průběh vzdělávání, zlepšovat výsledky vzdělávání žáků
 • bude poskytovat aktivní podporu žákům ze strany školy
 • bude zlepšovat řízení školy, kvalitu personální práce, kvalitu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • bude zlepšovat úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

Zájem zapojených pedagogických pracovníků školy byl zjištěn v přípravné fázi projektu. Žáci školy budou příjemci výstupů projektu v rámci povinné výuky. Jejich zájem dokazují závěry z výročních zpráv školy.

Cíle projektu

Cílem projektu je implementace nové formy do výuky vybraných všeobecně vzdělávacích předmětů s důrazem na ICT technologie pro žáky sportovního gymnázia. Projektem se snažíme zachovat pravidelnou výuku i pro žáky, kteří se kvůli svým sportovním povinnostem nemohou účastnit standardní výuky či pro handicapované žáky školy. Dále chceme populárnější a přístupnější formou (využití didaktické a výpočetní techniky) zavést nové inovativní prvky do výuky vybraných všeobecně vzdělávacích předmětů (AJ, BI, JC, Dě, Fr, Fy, Che, IVT, matematika, němčina, ruština, Teorie sportovní přípravy, ZSV, Ze). Projekt vychází ze zjištěných potřeb: chceme zmírnit zjištěná negativa a dále zlepšovat pozitiva, která byla identifikována v průběhu pěti školních let v naší škole.

Projekt budeme realizovat v postupných krocích:

 • vytvořením nové vyučovací metody, zavedením používání ICT ve výuce (vytvořením internetové aplikace)
 • vytvořením a zavedením nových inovovaných materiálů ve 14 všeobecně vzdělávacích předmětech
 • vytvořením pravidel využívání nové formy ve výuce
 • průběžnou evaluací a implementací do výuky (podrobný popis je rozpracován v aktivitách projektu)

Projekt umožní:

 • tvorbu a inovaci 14 všeobecně vzdělávacích předmětů (interaktivní studijní materiály)
 • vyšší využití výpočetní techniky ve vybraných všeobecně vzdělávacích předmětech
 • zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování
 • pravidelné testování žáků pomocí e-learningu
 • zlepšování počítačové gramotnosti žáků a pedagogů školy

Projekt bude probíhat 32 měsíců. Výstupem projektu bude implementace nové výukové formy, která bude aplikována jak v rámci standardní výuky, tak i mimo školu ve vybraných všeobecně vzdělávacích předmětech. Používání této nové výukové formy bude řízeno dle schválených pravidel. Inovace projektu spočívá zejména v možnosti plnit pravidelné studijní nároky, které žáci naší školy museli odkládat z důvodu sportovní přípravy.

Konference k projektu

Odkazy


Aktuality

 • 18.11.2019 | Organizace
  Systém Bakaláři aktualizován a plně dostupný [více…]
 • 18.11.2019 | Organizace
  Systém Bakaláři bude během pondělního večera nedostupný z důvodu aktualizace [více…]
 • 14.11.2019 - Mezi oceněnými žáky a týmy středních škol i naši studenti [více…]
[archív aktualit]

Sportovní zprávy

 • 14.11.2019 | Volejbal
  Studenti gymnázia Dany a Emila Zátopkových Ostrava zabojují o Brazílii [více…]
 • 13.11.2019 | Volejbal
  Derby ve volejbalové lize juniorek [více…]
 • 13.11.2019 | Moderní gymnastika
  První závody moderních gymnastek ve společných skladbách [více…]
[archív sportovních zpráv]

Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava