Poznej svou ekostopu

Projekt Poznej svou ekostopu jsme připra-vovali v návaznosti na internetový ekologický portál Hra o Zemi v rámci enviromenálního vzdělávání. Garantem tohoto projektu je Mgr. Theimer Josef.

Velice často se setkáváme jako učitelé s názo-rem, že jako jedinci nemůžeme změnit globální spotřebu energie, zvyšování produkce odpadů, návyky v třídění odpadů, zvyšování spotřeby vody, zvyšování znečištění ovzduší, půdy a vody. Tímto projektem jsme se rozhodli studentům umožnit poznat své chování a chod naší školy v rámci komplexního osvětového projektu a tento jejich většinový názor vyvrátit. Studenti absolvují exkurze, přednášky, praktické činnosti a výsledky svých zjištění budou prezentovat na Den Země 2012. Naším cílem bude motto: „Kde začít, když ne u sebe?“

Závěrečná zpráva projektu

Popis projektu

Během projektu budeme spolupracovat s OZO Ostrava s.r.o., s firmou Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Severomoravskou energetikou a.s., s ekologickou organizací Vita Ostrava, s VŠB Ostrava a Ostravskou Univerzitou, občanským sdružením Vzduch, A.S.A. Ostrava s.r.o. – skládka odpadů, spalovnou odpadů Michálkovice a.s. a CHKO Poodří.

Hlavním partnerem v problematice zpracování odpadů tohoto projektu bude OZO Ostrava s.r.o., což je největší zpracovatel separovaného i neseparovaného komunálního odpadu v Ostravě a dalších 34 městech a obcích. Firma se zaměřuje především na vybudování komplexních systémů nakládání s komunálními odpady s cílem maximálně využít vytříděné odpady, a to klasický separovaný sběr i objemné odpady a elektrozařízení a osvětovou činnost. V celé svozové oblasti zajišťuje služby pro přibližně 400 tisíc obyvatel. Během roku 2009 separovala tato firma 5 688 tun skla, 543 tun PET lahví, 4 361 tun papíru, 9 771 tun objemných odpadů, zkompostováno bylo 9329 tun zeleně a stali se největším zpracovatelem vyřazených elektrozařízení v regionu. Centrem odpadové výchovy v roce 2009 prošlo 6 178 žáků a studentů včetně 60 studentů naší školy.

Hlavním partnerem v problematice úspory elektrické energie bude Severomoravská energetika, a. s., je největší rozvodnou a distribuční společností v ČR. Jejím hlavním posláním je nákup, rozvod, poradenství a distribuce elektrické energie včetně poskytování služeb s tím souvisejících převážně na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje, kde zásobuje elektrickou energií téměř jeden milion svých zákazníků včetně rodin studentů naší školy a školy samotné.

Hlavním partnerem v problematice odpadů v ovzduší bude občanské sdružení VZDUCH a Český hydrometeorologický ústav, pobočka v Ostravě. Hlavním partnerem v problematice zpracování a čištění odpadních vod z Ostravy bude firma Ostravské vodárny a kanalizace a.s., která zajišťuje z 98,8 % čištění na mechanicko-biologické Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě - Přívoze.

Cíle projektu

 • Vypočet osobní ekologické stopy – studenti a učitelé
 • Výpočet ekologické stopy naší školy
 • Výpočet ekologické stopy jednotlivých tříd
 • Sledování a vyhodnocení spotřeby energií v naší škole během posledních 3 let
 • Sledování procentuálního zastoupení jednotlivých složek komunálního odpadu naší školy
 • Poznat všechny základní významné subjekty zpracovávající odpady v Ostravě
 • Exkurze s programem v OZO Ostrava s.r.o.
 • Exkurze s programem v mechanicko - biologické Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-Přívoze
 • Exkurze skládky odpadů firmy A.S.A. s.r.o.
 • Exkurze v Českém hydrometeorologickém ústavu v Ostravě
 • Exkurze spalovny odpadů Michálkovice a.s.
 • Přednáška a debata se zástupci občanského sdružení VZDUCH
 • Beseda s náměstkem primátora města Ostravy Ing. Daliborem Madejem
 • Přednáška a debata se zástupci Severomoravské energetiky a.s.
 • Přednáška a debata zástupce technické univerzity VŠB Ostrava (energetika) a zástupci Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (vliv odpadů na vybrané ekosystémy).
 • Spolupráce s ekologickou organizací Vita Ostrava
 • Exkurze s programem v CHKO Poodří – vedoucí CHKO Poodří pan Ing. Bartoš
 • Čištění řeky Odry
 • Zjistit dostupnost našich sportovišť ekologickým způsobem dopravy (MHD, kolo a pěší dostupnost)
 • Sběr, čištění a třídění odpadů v blízkém lesoparku a v okolí naší školy
 • Prezentace získaných výsledků pomocí ICT technologií, webových stránkách naší školy a článků v periodiku Moravskoslezský den
 • Zkvalitnění výuky biologie a biologických praktik
 • Podpořit spolupráci školy s mimoškolními subjekty (s rodiči, s úřady, se sdělovacími prostředky, s ekologickými organizacemi a se vzdělávacími institucemi
 • Prezentace výsledků na Den Země 2012
 • Podpořit kladný vztah k občanskému životu
 • Probudit netradiční formou u studentů kladný vztah k přírodě, ochraně životního prostředí, smysluplné vědecké práci a práci s informacemi, úřady a médii, které jim budou užitečné pro plnohodnotný občanský život
 • Vytvoření videodokumentu o realizaci projektu
 • Vytvoření sebeevaluační zprávy

Biologická praxe studentů na řece Ostravici

Prezentace projektu Poznej svou ekostopu na Dni Země 2012

Beseda s panem Ing. Vladimírem Burdou

Recyklace starého oblečení v rámci projektu Poznej svou ekostopu

SG se v rámci enviromentálního projektu "Poznej svou ekostopu" zůčastní sběrové akce použitého oblečení, které se dále bude třídit a recyklovat. Za každý kilogram oblečení škola dostane 3 Kč. Sběr oblečení bude probíhat ve dnech 25. a 28. 5. 2012 vždy od 6.45 do 9.00 hod. u brány školy. Noste tička, mikiny, kalhoty, bundy, rifle, tepláky, spodní prádlo, ponožky,  tílka, kabáty, boty a hračky. Nenoste věci špinavé, roztrhané či jinak znehodnocené. Vítězové ve sběru získávají dorty. Věřím, že nezklamete.

Exkurze v OZO Ostrava s primou

Exkurze v Českém hydrometeorologickém ústavu

Odborná exkurze v Čističce odpadních vod v Ostravě-Přívoze

OZO Ostrava

Studenti tercie navštívili se svou třídní učitelkou Mgr. Šárkou Pokornou v říjnu v rámci projektu „Poznej svou ekostopu“ propagační výukové středisko centrum odpadové výchovy OZO Ostrava v Ostravě - Kunčicích. Samotná exkurze se skládala ze dvou částí, které na sebe navazovali. V první části jsme se mohli nenásilnou formou velice pečlivě připravené prezentace dovědět vše o možnostech, jak nakládat s odpady, jak je třídit a skladovat. Tato část byla proložena i praktickými úkoly a testy. V druhé části jsme navštívili s nezbytnými helmami samotný provoz firmy. Studenti se sami přesvědčili, že má velikou cenu odpad třídit, neboť byli svědky mechanického třídění plastů, skla, dřeva, papíru, kovů atd.

Úklid řeky Ondřejnice a Odry

Studenti oktávy a kvarty se aktivně účastnili čištění břehů řeky Ondřejnice a Odry v oblasti jejich soutoku v Ostravě - Proskovicích. Společně s vedoucím ochrany krajiny CHKO Poodří panem Mgr. Ivanem Bartošem byla vytipována tato lokalita. Studenti spolu s učiteli a dobrovolníky z Proskovic vyčistili oba břehy Ondřejnice cca 200 m až po soutok s Odrou a část pravého břehu řeky Odry. Děkujeme velice panu učiteli Mgr. Františku Grygarovi, který tuto akci v rámci projektu zorganizoval a uskutečnil.

Úklid přilehlého lesoparku

Studenti kvarty se aktivně účastnili úklidu lesoparku v oblasti Polanecké spojky v Ostravě - Výškovicích. Lesopark slouží občanům jako místo pasivního a aktivního odpočinku a je výchozím místem k procházkám okolo řeky Odry. Studenti odvezli do sběrného dvora OZO Ostrava v blízkosti školy, několik plných koleček odpadů a to hlavně matrací, pneumatik, skla, plastových lahví, vyhozeného nábytku atd.

Výpočet ekostopy

Studenti průběžně analyzují a vyhodnocují vybrané výsledky výpočtu ekologické stopy jednotlivých tříd. Ekologickou stopu počítáme dle internetového portálu Hra o zemi (www.hraozemi.cz).


Aktuality

 • 18.11.2019 | Organizace
  Systém Bakaláři aktualizován a plně dostupný [více…]
 • 18.11.2019 | Organizace
  Systém Bakaláři bude během pondělního večera nedostupný z důvodu aktualizace [více…]
 • 14.11.2019 - Mezi oceněnými žáky a týmy středních škol i naši studenti [více…]
[archív aktualit]

Sportovní zprávy

 • 14.11.2019 | Volejbal
  Studenti gymnázia Dany a Emila Zátopkových Ostrava zabojují o Brazílii [více…]
 • 13.11.2019 | Volejbal
  Derby ve volejbalové lize juniorek [více…]
 • 13.11.2019 | Moderní gymnastika
  První závody moderních gymnastek ve společných skladbách [více…]
[archív sportovních zpráv]

Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava