Sledujeme sami sebe - Kinematická analýza jako nová vyučovací metoda

Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Souhrnné informace

Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.07/04.0066
Název projektu: Kinematická analýza jako nová vyučovací metoda
Zkrácený název projektu: Sledujeme sami sebe
Název a číslo globálního projektu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/3.2.07
Název a číslo operačního programu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07
Název prioritní osy Další vzdělávání
Název a číslo oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání 7.3.2
Číslo výzvy 04
Název výzvy Moravskoslezský kraj - výzva č. 4 pro GP - oblast podpory 3.2.
Termín: 1. 7. 2013 - 30. 06. 2015
Příjemce dotace: Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, Volgogradská 2631/6, Ostrava 70030

Obsah projektu

Cílem projektu je rozvoj nabídky dalšího vzdělávání trenérů. V rámci projektu vytváříme ojedinělý vzdělávací modul v oblasti sportovního tréninku. Jako jediná škola v M-S kraji pracujeme s novou vyučovací metodou – kinematickou analýzou pohybu člověka. Vzdělávací modul navazuje na cíle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou v oblasti sportovní trénink. Vzdělávací modul Kinematická analýza jako nová vyučovací metoda je určen lektorům projektu, tvůrcům programu projektu a zejména účastníkům dalšího vzdělávání, kteří pracují v oblasti sportovního tréninku. 

Tato metoda nám pomáhá získávat základní údaje o sledovaném sportovním  pohybu sportovců v tréninku a v soutěžích. Následné kinematické analýzy (rozbory) umožňují zlepšení sportovního výkonu sportovců.

Výstupy aktivity projektu jsou:

 • Nákup a práce se software DARTFISH
 • Speciální  ICT technika, videotechnika, fototechnika, tv, konvertory, tiskárna, monitory a další speciální technika
 • Proškolení lektoři, tvůrci programu, účastníci dalšího vzdělávání ve sportovních specializacích atletika, basketbal, judo, sportovní gymnastika, moderní gymnastika, plavání, volejbal

Účastníci dalšího vzdělávání si zvyšují kvalifikaci v oblasti sportovního tréninku. Výstupy projektu jsou zaměřeny na lektory projektu, tvůrce programu projektu a účastníky dalšího vzdělávání. Aktivity jsou realizovány zaměstnanci školy a trenéry partnerských sportovních klubů.

Výsledek výběrového řízení na dodávku softwaru pro kinematickou analýzu

Školení trenérů - ovládání softwaru Dartfish a videotechniky

Školení trenérů – ÚDV, tvůrců modelového případu formou kinematické analýzy

1. konference projektu

Dne 3.3.2015 se uskutečnila 1. konference projektu Kinematická analýza jako nová vyučovací metoda. Vyslechli jsme celkem jsme celkem 9 obsáhlých referátů s tématikou tvorby metodiky kinematické analýzy pomocí sofrware DARTFISH v jednotlivých sportovních specializací projektu – atletika, basketbal, plavání, sportovní gymnastika, moderní gymnastika, judo, volejbal. Jednotliví účastníci si předávali cenné zkušenosti také z problematiky přípravy, tvorby a aplikace modelových případů pro účastníky DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků).

Závěrečná konference projektu

9. června 2015 se konala závěrečná konference k projektu Kinematická analýza jako nová vyučovací metoda. Zúčastnili se jak všichni z lektorů a tvůrců programu, ale také řada z účastníků dalšího vzdělávání i hosté z řad veřejnosti a sportu.

Metodické materiály


Aktuality

 • 20.9.2019 | Organizace
  Informace k lyžáků vyšších ročníků - Möltall [více…]
 • 20.9.2019 - Blahopřání paní Daně Zátopkové [více…]
 • 19.9.2019 | Organizace
  Aktualizovány termíny a data pro školní rok 2019/2020 [více…]
[archív aktualit]

Sportovní zprávy

 • 4.9.2019 | Basketbal
  Basketbalisté NH Ostrava druzí na turnaji v Žilině [více…]
 • 4.9.2019 | Atletika
  Katrin Brzyszkowská na EYOF [více…]
 • 19.6.2019 | Atletika
  Český atletický rekord pro SG Ostrava [více…]
[archív sportovních zpráv]

Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava