Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání

Souhrnné informace

Název projektu: Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0110
Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prior. osy: Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
Příjemce dotace: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava
Počet partnerů: 21
WWW stránky: http://www.nejsmevsichnistejni.cz

Vyhodnocení ověřování učební opory

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) a odbourávání bariér mezi většinovou společností a příslušníky menšin, a to pomocí nově vyvinutých vzdělávacích nástrojů, které umožní žákům základních a středních škol si osvojit základní principy správného vztahu k menšinám a vzájemné komunikace a ty pak přirozeně aplikovat ve svém školním kolektivu i v běžném životě. Zvláštní pozornost bude věnována v ČR nejpočetnější menšině osob se zdravotním postižením. V rámci projektu bude vytvořena a pilotně v praxi základních a středních škol ověřena interaktivní multimediální výuková opora a metodika umožňující žákům základních a středních škol, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich učitelům získat komplexní informace o problematice vzájemného vztahu většinové společnosti a OZP, jejich vzájemné interakci a principech diverzity. Jedná se o metodickou podporu zavádění výuky k různosti v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Občanský vzdělávací základ.

Úloha Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových Ostrava

Klíčová aktivita: ověření projektových výstupů ve školní praxi, vyhodnocení a uvedení připomínek vyplývajících z praktické aplikace, účast učitelů na seminářích
Datum zapojení do projektu: 5. 10. 2011
Učitelé: vyučující předmětu ZSV (odpovědná osoba Mgr. Hana Nétková)


Aktuality

 • 24.5.2019 | Přijímací řízení
  Přijatí uchazeči po odvolání autoremedurou (24.5.2019) [více…]
 • 23.5.2019 | Výběrové řízení
  Rekonstrukce střechy tělocvičny [více…]
 • 23.5.2019 | Přijímací řízení
  Přijatí uchazeči po odvolání autoremedurou (23.5.2019) [více…]
[archív aktualit]

Sportovní zprávy

 • 20.5.2019 | Atletika
  Pohár Rozhlasu byl pro nás stříbrný [více…]
 • 10.5.2019 | Cyklistika
  Cyklistická sezóna 2019 se rozeběhla naplno [více…]
 • 9.5.2019 | Atletika
  Bára Sajdoková s osobním rekordem i limitem na MEJ [více…]
[archív sportovních zpráv]

Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava