Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání

Souhrnné informace

Název projektu: Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0110
Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prior. osy: Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
Příjemce dotace: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava
Počet partnerů: 21
WWW stránky: http://www.nejsmevsichnistejni.cz

Vyhodnocení ověřování učební opory

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) a odbourávání bariér mezi většinovou společností a příslušníky menšin, a to pomocí nově vyvinutých vzdělávacích nástrojů, které umožní žákům základních a středních škol si osvojit základní principy správného vztahu k menšinám a vzájemné komunikace a ty pak přirozeně aplikovat ve svém školním kolektivu i v běžném životě. Zvláštní pozornost bude věnována v ČR nejpočetnější menšině osob se zdravotním postižením. V rámci projektu bude vytvořena a pilotně v praxi základních a středních škol ověřena interaktivní multimediální výuková opora a metodika umožňující žákům základních a středních škol, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich učitelům získat komplexní informace o problematice vzájemného vztahu většinové společnosti a OZP, jejich vzájemné interakci a principech diverzity. Jedná se o metodickou podporu zavádění výuky k různosti v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Občanský vzdělávací základ.

Úloha Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových Ostrava

Klíčová aktivita: ověření projektových výstupů ve školní praxi, vyhodnocení a uvedení připomínek vyplývajících z praktické aplikace, účast učitelů na seminářích
Datum zapojení do projektu: 5. 10. 2011
Učitelé: vyučující předmětu ZSV (odpovědná osoba Mgr. Hana Nétková)


Aktuality

 • 20.9.2019 | Organizace
  Informace k lyžáků vyšších ročníků - Möltall [více…]
 • 20.9.2019 - Blahopřání paní Daně Zátopkové [více…]
 • 19.9.2019 | Organizace
  Aktualizovány termíny a data pro školní rok 2019/2020 [více…]
[archív aktualit]

Sportovní zprávy

 • 4.9.2019 | Basketbal
  Basketbalisté NH Ostrava druzí na turnaji v Žilině [více…]
 • 4.9.2019 | Atletika
  Katrin Brzyszkowská na EYOF [více…]
 • 19.6.2019 | Atletika
  Český atletický rekord pro SG Ostrava [více…]
[archív sportovních zpráv]

Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava