Z lavice do louže

Donátor projektu je Moravskoslezský kraj:


 

Projekt "Z lavice do louže" je koncipován a inovován tak, aby navazoval na již realizovaný projekt z roku 2005/2006 „Čištění toku řeky Odry a přilehlých lužních lesů v katastru města Ostrava- Jih v CHKO Poodří“ a projekt z roku 2008/2009 „Poznej biodiverzitu ostravských řek v závislosti na znečištění pomocí praktických cvičení v terénu a laboratoři“. Vedoucím projektu je Mgr. Theimer Josef.

Cíle projektu:

 • Praktický odběr vzorků makrozoobentosu, zooplanktonu a fytoplanktonu k určení taxonů v laboratorních podmínkách i terénu. Čištění vybraného úseku řeky Odry, Ondřejnice a okolí školy.
 • Sledování biodiverzity a disturbance organismů na vhodných lokalitách během různých ročních obdobích (řeka, potok, tůně, rybník, nivní louky, mokřady, luhy, louže, odpadní vody, periodické tůně atd.). Praktické zkvalitnění výuky biologie a biologických praktik.
 • Enviromentální vzdělávání. Vybudovat u studentů návyky potřebné pro ochranu životního prostředí a pochopení principu trvale udržitelného rozvoje formou přednášek a praxe v terénu.
 • Vybudovat u studentů kladný vztah k občanskému životu. Probudit netradiční formou u studentů kladný vztah k přírodě, ochraně životního prostředí, smysluplné vědecké práci a práci s informacemi, úřady a médii, které jim budou užitečné pro plnohodnotný občanský život.
 • Vybudovat u studentů zájem o vědeckou práci a poznat její systematičnost.
 • Podpořit spolupráci školy s mimoškolními subjekty (s rodiči, s úřady, se sdělovacími prostředky, s ekologickými organizacemi, se vzdělávacími institucemi atd.).

Slepé rameno Odry

Studenti 2.A se během praktik biologie seznamovali v rámci projektu "Z lavice do louže" v místech slepých ramen Odry s krajinnou ekologií a odebírali vzorky podzimního makrozoobentosu vod slepých ramen.

Biodiverzita a management

Vedoucí environmentálního projektu „Z lavice do louže“ Mgr. Theimer Josef se zúčastnil semináře na téma „ Podíl zoologických zahrad při environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě“ ve vzdělávacím programu „Biodiverzita a její management“. Program byl rozdělen na prezentační část v budově ostravské radnice a část v ZOO Ostrava, kde si učitelé s průvodcem prošli novou část expozice mokřadů a pavilon evoluce.

Voda a mokřady v Zoo Ostrava

Studenti primy až kvarty se zúčastnili v rámci projektu "Z lavice do louže" exkurze v Zoo Ostrava, kde si prošli kromě hlavních expozic i expozice tematicky věnované vodě a mokřadům. Pomoci výkladu byli informováni o vodních ekosystémech, jejich funkci v přírodě, i jejich hospodářskému významu pro člověka. Během exkurze se někteří studenti zúčastnili i zoo soutěže v Naukovém centru Zoo Ostrava.

Nákup mikroskopů a dalekohledů pro zlepšení výzkumné činnosti

Během podzimu byly do školního inventáře zakoupeny 3 kusy digitálních mikroskopů do terénu DTX 500 LCD (5MPix) Mikroskop Levenhuk, 2 sady preparátů Levenhuk N80, 5 kusů dalekohledů Fomei Forester 8x56 a jeden kus mikroskopu Levenhuk Mikroskop D670T. Výhodou digitálních mikroskopů je jejich flexibilita v terénu, kde vydrží zdroj mikroskopu po nabití 2 h ostrého provozu. Studenti si tak přímo v terénu mohou mikroskopovat vzorky a digitalizovat jejich bádání na micro SD karty.

Doplnění školní biologické knihovny

V říjnu byla doplněna biologická knihovna o 33 kusů knih, skript a určovacích klíčů. Společně s předešlými tituly bude tato biologická knihovna sloužit učitelům a studentům k sebevzdělávání, pro studenty k praktickým cvičením v terénu i v laboratoři. Zvažujeme, že se do budoucna rozšiřující knihovna stane i  vzácným zdrojem knih pro naše absolventy, kteří studují VŠ s biologickým zaměřením a na knihy nedosáhnou z finančních důvodů nebo z nedostatku některých titulů v knihovnách.

Využití digitálních mikroskopů Levenhuk DTX 500 LCD

Během podzimu studenti chodili v rámci biologických praktik do terénu, kde pomocí mikroskopu Levenhuk DTX 500 LCD mohli sledovat po praktických oděrech vzorky detritu, fytobentosu a zoobentosu. Studenti odebírali z různých míst i vzorky vody (obsah fytoplanktonu a zooplanktonu), které se budou zkoumat pod mikroskopy v laboratoři.

Hledání lokalit pro odběry vzorků a exkurze

Během podzimu se postupně hledali vhodné lokality pro odběry vzorků a plánované exkurze, které by měli studentům osvětlit vodní ekosystémy i s jejich okolím jako jsou nivní louky, lužní lesy, mokřady atd. Poznáváním těchto ekosystémů souvisí i s poznáváním komplexnosti a návaznosti zoocenózy a fytocenózy, která tyto ekosystémy obývá.

Mokřady

Studenti zkoumali pod binokularáními streoskopickými mikroskopy a monokulárními mikroskopy odebrané vzorky z mokřadů Havířovského rondelu. Jednalo se o jarní zooplankton a fytoplankton.

Prezentace SG Dany a Emila Zátopkových na Dni Země 2016

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových se zúčastnilo dne 21. 4. 2016 Dne Země na náměstí SNP Ostrava-Jih. Škola prezentovala enviromentální projekty ve svém stánku za posledních deset let a v současnosti aktuální projekt "Z lavice do louže", který vede Mgr. Josef Theimer. Návštěvníci měli možnost pod nakoupenými mikroskopy zkoumat neviditelný svět, sledovat okolí dalekohledy, tvořit plastelínou a modulínou ekosystém rybníků a lesů, zasadit si bylinky a semínka různých druhů rostlin, odebrat si vzorky pomocí pipety z předem naloveného ekosystému mokřadů, a zhlédnout informační panely, které o všech projektech informovaly. Celý stánek byl zaměřen na hydrobiologii a krajinnou ekologii.

Úklid v lesoparku u Polanecké spojky

Studenti Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových 22. 4. 2016 uklízeli okolí školy a blízký lesopark u Polanecké spojky. V terénu uklízeli sklo, PET lahve, plechy a plasty. Celkem se naplnilo 25 pytlů odpadů.

Ráno v CHKO Poodří

V rámci projektu "Z lavice do louže" absolvovali studenti 4. ročníků s budoucím zaměřením na biologii ranní exkurzi k Polaneckým rybníkům a u rybníků Malý a Velký Budní sledovali od půl páté ráno vodní ptáky pomocí dalekohledů.

Poznávání živočišstva v CHKO Poodří s 3.A

Biologická procházka žáků 2.A po CHKO Poodří

Žáci sexty objevovali Polaneckou nivu

Studenti 1. B., 1. A. a kvinty navštívíli Ústřední čističku odpadních vod v Ostravě - Přívoze

Exkurze septimy za ptáky do CHKO Poodří

Objevování NPR Kotvice žáky 3.B

Průzkum lokality Heřmanické rybníky

Žáci 2.B v sbírali vzorky v CHKO Poodří

Návštívení Záchranné stanice v Bartošovicích žáky sekundy

Tercie a kvarta dne 10. 6. 2016 zkoumala řeku Ostravici a les Důlňák u Vratimova


Aktuality

 • 18.11.2019 | Organizace
  Systém Bakaláři aktualizován a plně dostupný [více…]
 • 18.11.2019 | Organizace
  Systém Bakaláři bude během pondělního večera nedostupný z důvodu aktualizace [více…]
 • 14.11.2019 - Mezi oceněnými žáky a týmy středních škol i naši studenti [více…]
[archív aktualit]

Sportovní zprávy

 • 14.11.2019 | Volejbal
  Studenti gymnázia Dany a Emila Zátopkových Ostrava zabojují o Brazílii [více…]
 • 13.11.2019 | Volejbal
  Derby ve volejbalové lize juniorek [více…]
 • 13.11.2019 | Moderní gymnastika
  První závody moderních gymnastek ve společných skladbách [více…]
[archív sportovních zpráv]

Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava