Historie

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových v Ostravě oslavilo ve školním roce 2014/2015 třicet let své existence. Za tuto dobu prošlo celou řadou změn. Připomeňme si ty nejpodstatnější.

1983-1991

Ve školním roce 1983/84 vznikla 6. třída ZŠ Provaznická, ve které již pracovali dva profesionální trenéři. Řízením portovních tříd byl pověřen pan Josef Trnka. Ve školním roce 1984/85 získala škola statut střední školy a měla 6. a 7. třídu ZŠ a 1. a 2. ročník SOU (mechanik strojů a zařízení), což byly čtyřleté maturitní obory, se sídlem na SOU Vítkovice. Zde bylo umístěno i vedení školy. Jako trenér atletiky zde působil pan Zdeněk Hubáček, zápas vedl pan Ladislav Nepustil.

Ve školním roce 1985/86 se škola přestěhovala do prostor současného gymnázia na Volgogradské ulici. Ředitelem školy se stal pan Oldřich Žurek, zástupcem pro sport pan Josef Trnka a zástupkyní pro teorii paní M. Hopová. Kromě atletiky a zápasu bylo zařazeno i judo, které trénoval pan Jiří Pröll.

Ve školním roce 1986/87 došlo k výměně na postu zástupce pro teorii pedagogického procesu. Paní Hopovou vystřídal pan Otakar Gorgol. Ve školním roce 1987/88 došlo k rozšíření sportů – basketbal, volejbal a fotbal.

Ve školním roce 1988/89 vznikl internát školy pod vedením paní Aleny Švincové. V této podobě probíhala výuka ve škole až do školního roku 1990/91, kdy skončila výuka SOU a škola již měla jen třídy ZŠ a gymnázia. Vedením školy byl pověřen pan Otakar Gorgol.

1991-1999

Do školního roku 1991/92 měla škola název Sportovní škola, v následujícím školním roce se z ní stává Sportovní gymnázium Ostrava. Vedením školy byl pověřen pan Arnošt Kutscherauer. Sporty zůstaly nadále stejné.

Ve školním roce 1993/94 končí výuka základní školy v systému vrcholového sportu na Sportovním gymnáziu. Vedením školy byl pověřen pan Otakar Svršek, ve funkci ředitele pracoval do roku 1998. Postupně se rozšiřoval počet sportů, kterým se studenti gymnázia věnují. Ve školním roce 1995/96 se mezi stávající kmenové sporty – atletiku, basketbal, judo, volejbal a zápas zařadila sportovní gymnastika a ve školním roce 1999/2000 i plavání.

Měnila se i koncepce výuky v délce studia. Ve školním roce 1995/96 byla otevřena první třída osmiletého studia a ve školním roce 1997/98 první třída šestiletého studia. Studium v šestiletých oborech bylo ukončeno ve školním roce 2005/2006.

Ve školním roce 1996/97 škola získala vlastní sportovní halu na Plzeňské ulici, která významnou měrou zkvalitnila podmínky pro sportovní trénink.

Došlo i ke změně ve vedení školy. V roce 1998 byl vedením školy pověřen Mgr. Boris Neuwirt, jeho zástupci Mgr. Václav Štencel a Mgr. Tomáš Pracný. Od roku 1999 je ředitelem gymnázia Mgr. Václav Štencel, zástupcem pro sportovní přípravu Mgr. Tomáš Pracný a zástupcem pro pedagogickou činnost Mgr. Viktor Šlechta. Ustálil se také pedagogický a trenérský sbor, což vedlo ke zkvalitnění pedagogického procesu.

2000-2004

Zlepšoval se také vzhled školy a její vybavení. Ve školním roce 2000/2001 byla zrekonstruována rohová část vstupního pavilonu školy, vybudovány učebny výtvarné výchovy a dějepisu, modernizována byla školní kuchyně – k další modernizaci došlo v roce 2004, byl zahájen nový systém vydávání školní stravy formou kreditních karet. Byla také provedena komplexní oprava a estetické doladění plochy před pavilonem domova mládeže, jehož rekonstrukce se také chystá. Dochází k postupnému obměňování školní nábytku, estetizaci tříd a chodeb, které jsou obkládány dřevem.

Sportovní gymnázium pořádalo v uplynulých letech akce pro studenty a učitele gymnázia, které se staly tradicí. V roce 1997 se uskutečnil první společenský ples školy. Pravidelně byly a jsou pořádány zájezdy do Anglie. Všesportovní kurzy, lyžařské výcviky, setkávání s partnerskou školou Sanda – Gymnasiet ve švédské Huskvarně, kulturně-historické výlety čtvrtých ročníků do Prahy a Oswietimi. Probíhala také setkání s významnými sportovci – olympijskými vítězi. V roce 2000 se uskutečnila beseda s trojnásobným olympijským vítězem Janem Železným, v roce 2002 s Alešem Valentou a v roce 2004 s naším olympijským medailistou Jaroslavem Bábou a úspěšnou atletkou Denisou Ščerbovou. Tradicí se také od roku 2000 stalo přijímání nejúspěšnějších sportovců u primátora a hejtmana Moravskoslezského kraje.

2004-2006

1. ledna 2004 došlo ke změně názvu školy na Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových. Změna byla doprovázena slavnostní akademií, které se osobně zúčastnila i Dana Zátopková.

Od roku 2005 je zajišťováno stravování žáků a zaměstnanců v nové školní kuchyni. Dotace zřizovatele ve výši 9 mil. Kč umožnily zhotovit moderní provoz s novou technologií i vzduchotechnikou. S účinností od 1. 9. 2005 schválilo MŠMT rozšíření kmenových sportů školy o moderní gymnastiku. Počet sportů, v nichž se škola podílí na zabezpečení sportovního tréninku, se tím zvýšil na sedm.

Rokem 2006 byla na Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových zahájena stavba zaměřená na postupnou rekonstrukci elektroinstalace školních pavilonů. Sledovala nejen odstranění nevyhovujících elektrických rozvodů a osvětlení, ale sledovala také zabezpečení nových podmínek pro moderní způsob výuky s maximálním využíváním ICT technologií. Realizačně náročný úkol se podařilo zvládnout ve třech etapách a ukončit jej v srpnu 2009. Žáci, trenéři i učitelé tak mají přístup na internet ve všech kabinetech a učebnách.

2007-2010

V roce 2007 byl uveden do provozu moderní víceúčelový sportovní areál. Jeho součástí jsou atletický stadion se všemi sektory, dva tenisové kurty, víceúčelové hřiště pro míčové sporty, venkovní horolezecká stěna a správní budova s prostory pro masáže a rehabilitace.

Rok 2008 zůstane v historii školy zapsán zlatým písmem. Na olympijské hry v Pekingu si vybojovalo nominaci deset žáků a absolventů školy. Tento mimořádný úspěch pomohl škole propagačně i mediálně.

Na sportovní hale byla položena nová palubová podlaha a ve vstupním pavilonu školy byla vybudována moderní posilovna.

Vedení školy se snažilo reagovat na možnosti, které se otevírají školám při vypisování programů s dotacemi EU. Prioritním dlouhodobým úkolem se stává přestavba domova mládeže s cílem modernizace podmínek pro ubytování sportovců. Osmileté studium prochází prvním rokem výuky podle nových školních vzdělávacích programů.

V roce 2009 je zahájena výuka podle školních vzdělávacích programů taktéž u čtyřletých oborů.

Paní Dana Zátopková věnovala škole významný peněžitý osobní dar. Z pozice legendy českého a československého sportu je nejen patronkou školy, ale stala se taktéž historicky největším školním sponzorem.

2011-2015

V roce 2011 byla provedena přestavba pavilonu domova mládeže. Stavba zahrnovala výměnu oken, zateplení střechy a obvodového pláště a modernizaci vnitřních prostor včetně všech sociálních zařízení. Domov mládeže s kapacitou 45 lůžek je nyní moderním ubytovacím zařízením.

V roce 2012 prokázali opětovně absolventi a žáci školy vynikající sportovní výsledky. Na letní olympijské hry v Londýně si vybojovaly nominaci stolní tenistky Dana Hadačová a Iveta Vacenovská, plavkyně Barbora Závadová a atleti Jaroslav Bába, Jan Kudlička a Denisa Rosolová. Nejlepší výsledek tam dosáhla Denisa Rosolová, kdy v běhu na 400 m překážek i ve štafetě 4 x 400 m obsadila ve finále shodně sedmé místo. Rovněž výkony Barbory Závadové byly vynikající, neboť v té době byla ještě žákyní maturitního ročníku.

V letech 2011–2013 projekt „Implementace nové formy do výuky s důrazem na využívání ICT" přispěl zásadním způsobem ke zkvalitnění vzdělávacího procesu ve škole. Dnes je samozřejmostí ve všech vyučovacích předmětech používat ve škole vytvářené vlastní výukové materiály a využívat při tom moderní audiovizuální techniku.

V roce 2014 si vybojovaly nominaci na letní olympijské hry mládeže v Pekingu gymnastka Veronika Cenková, cyklistka Barbora Průdková a volejbalistka Kateřina Valková. Zlatá olympijská medaile, kterou vybojovala Barbora Průdková, je nejlepší cestou k naplnění dlouhodobé vize školy, kterou ideově vyjadřuje její motto: „Alespoň jeden absolvent Sportovního gymnázia bude olympijským vítězem."

V letech 2013–2015 je realizován projekt „Kinematická analýza jako nová vyučovací metoda". Je zaměřen na modernizaci práce trenérů v sedmi sportovních specializacích. Škola měla možnost zakoupit speciální techniku a software pro vyhodnocování biomechaniky pohybů při individuálních sportovních činnostech. Žáci tak mají také zpětnou vazbu a sami sebe vidí při zvládání jednotlivých dovedností.

Ve školním roce 2014/2015 je prováděno zateplení všech školních pavilonů a tělocvičny školy spolu s výměnou oken. Rozsáhlou stavbu zajišťuje Moravskoslezský kraj jako zřizovatel školy v rámci projektu s podporou EU.


Aktuality

 • 18.11.2019 | Organizace
  Systém Bakaláři aktualizován a plně dostupný [více…]
 • 18.11.2019 | Organizace
  Systém Bakaláři bude během pondělního večera nedostupný z důvodu aktualizace [více…]
 • 14.11.2019 - Mezi oceněnými žáky a týmy středních škol i naši studenti [více…]
[archív aktualit]

Sportovní zprávy

 • 14.11.2019 | Volejbal
  Studenti gymnázia Dany a Emila Zátopkových Ostrava zabojují o Brazílii [více…]
 • 13.11.2019 | Volejbal
  Derby ve volejbalové lize juniorek [více…]
 • 13.11.2019 | Moderní gymnastika
  První závody moderních gymnastek ve společných skladbách [více…]
[archív sportovních zpráv]

Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava