Přijímací řízení do vyššího ročníku

Podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) může ředitel školy přijmout uchazeče do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

Do vyššího ročníku mohou být přijati uchazeči o studium, kteří již nejsou žáky střední školy, ale část studia na střední škole již absolvovali. O přijetí rozhoduje na základě podané žádosti ředitel školy. O výsledném rozhodnutí je uchazeč informován písemně. Uvedeným způsobem nelze přijímat uchazeče do prvních ročníků.

Přijetí do vyššího ročníku je možno do oborů:

79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou čtyřleté (do 2.–4. ročníku)
79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou osmileté (do 6.–8. ročníku)

79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté (do 2.–4. ročníku)
79-41-K/81 Gymnázium osmileté (do 6.–8. ročníku)

Žadatel musí doložit:

 • žádosti o přijetí, pŕihlášku,
 • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti studovat daný obor,
 • doložení dokladů o předchozím vzdělání.
Ředitel školy stanovil jako podmínku pro přijetí do vyššího ročníku pro školní rok 2019/2020 vykonání zkoušky z JČ, JA, JN, Bi, Ch a Fy.
 
 
 


Aktuality

 • 14.11.2019 - Mezi oceněnými žáky a týmy středních škol i naši studenti [více…]
 • 4.11.2019 | Výuka
  Aktualizovány rozvrhy [více…]
 • 4.11.2019 | Organizace
  Sdělení ředitele k jednodenní stávce učitelů dne 6. 11. 2019 [více…]
[archív aktualit]

Sportovní zprávy

 • 14.11.2019 | Volejbal
  Studenti gymnázia Dany a Emila Zátopkových Ostrava zabojují o Brazílii [více…]
 • 13.11.2019 | Volejbal
  Derby ve volejbalové lize juniorek [více…]
 • 13.11.2019 | Moderní gymnastika
  První závody moderních gymnastek ve společných skladbách [více…]
[archív sportovních zpráv]

Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava