Učitele je možné kontaktovat e-mailem nebo telefonicky přímou linkou do kabinetu bez nutnosti přepojování. E-mail a telefonní číslo na konkrétního učitele naleznete v tabulce.

Jméno Předmět Kabinet
Mgr. Batková Renata
 • Telefon: (+420) 597 582 148
Český jazyk
Ruský jazyk
Zeměpis
30
Mgr. Benešová Anna
 • Telefon: (+420) 597 582 162
Estetická výchova - hudební 24
Mgr. Bjalončíková Jana
 • Telefon: (+420) 597 582 154
Tělesná výchova
Biologie
26
Mgr. Boháčová Martina
 • Telefon: (+420) 597 582 153
Chemie
Biologie
12
Mgr. Breginová Hana
 • Telefon: (+420) 597 582 152
Dějepis
Občanská nauka
Základy společenských věd
9
Mgr. Čajková Renata
 • Telefon: (+420) 597 582 148
Český jazyk
Dějepis
30
Mgr. Cviklová Renata
 • Telefon: (+420) 597 582 144
Český jazyk
Dějepis
35
Mgr. Dvořáková Vlasta
 • Telefon: (+420) 597 582 151
Anglický jazyk
Německý jazyk
8
Mgr. Formánek Bohumil
 • Telefon: (+420) 597 582 154
Tělesná výchova
Biologie
26
Mgr. Glumbíková Soňa
 • Telefon: (+420) 597 582 149
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Občanská nauka
28
Mgr. Grossmannová Miluše
 • Telefon: (+420) 597 582 164
Český jazyk
Občanská nauka
Estetická výchova - výtvarná
19
Mgr. Holingrová Eva
 • Telefon: (+420) 597 582 152
 • Trenérská třída: Volejbal-III. třída
Tělesná výchova
Německý jazyk
9
Mgr. Huliciová Dáša
 • Telefon: (+420) 597 582 152
Ruský jazyk
Občanská nauka
Německý jazyk
9
Mgr. Ivančová Jarmila
 • Telefon: (+420) 597 582 153
Matematika
Zeměpis
12
Mgr. Jurášková Hana
 • Telefon: (+420) 597 582 151
Dějepis
Německý jazyk
8
Mgr. Karbulová Kateřina
 • Telefon: (+420) 597 582 144
Český jazyk
Dějepis
35
Mgr. Kempná Pavlína
 • Telefon: (+420) 597 582 151
Český jazyk
Německý jazyk
8
Mgr. Kotala Jan
 • Trenérská třída: Atletika-II. třída
Tělesná výchova
Teorie sportovní přípravy
44
Mgr. Liška Ondřej
 • Telefon: (+420) 597 582 141
Tělesná výchova
Zeměpis
43
Mgr. Masopustová Hana
 • Telefon: (+420) 597 582 141
 • Trenérská třída: Sportovní gymnastika-II. třída
Tělesná výchova
Občanská nauka
Základy společenských věd
42
Mgr. Měrková Marie
 • Telefon: (+420) 597 582 153
Chemie
Matematika
12
Mgr. Orlíková Ivana
 • Telefon: (+420) 597 582 149
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Zeměpis
28
Mgr. Papoušková Lucie
 • Telefon: (+420) 597 582 164
Dějepis
Francouzský jazyk
19
Mgr. Petrová Hana
 • Telefon: (+420) 597 582 144
Český jazyk
Ruský jazyk
Základy společenských věd
35
Bc. Petruška David
 • Telefon: (+420) 597 582 154
Anglický jazyk
Tělesná výchova
26
Mgr. Planková Věra
 • Telefon: (+420) 597 582 149
Anglický jazyk
Tělesná výchova
Biologie
28
Ing. Pokorná Šárka
 • Telefon: (+420) 597 582 146
Informatika a výpočetní technika 59
RNDr. Pracná Irena
 • Telefon: (+420) 597 582 145
Chemie
Matematika
54
Mgr. Řeháková Jana
 • Telefon: (+420) 597 582 141
Anglický jazyk 43
Mgr. Štencel Václav
 • Telefon: (+420) 597 582 145
 • Trenérská třída: Basketbal-licence B
Tělesná výchova
Matematika
54
Ing. Strakoš Roman
 • Telefon: (+420) 597 582 146
Informatika a výpočetní technika 59
Mgr. Strakošová Drahomíra
 • Telefon: (+420) 597 582 149
Anglický jazyk 28
Mgr. Šulcová Anna
 • Telefon: (+420) 597 582 162
 • Trenérská třída: Atletika-II. třída
Tělesná výchova
Zeměpis
24
Mgr. Tokařová Eva
 • Telefon: (+420) 597 582 148
Anglický jazyk
Český jazyk
30
Mgr. Varcholáková Eva
 • Telefon: (+420) 597 582 153
Chemie
Matematika
12
RNDr. Veselá Vlasta, Ph.D.
 • Telefon: (+420) 597 582 145
Fyzika
Informatika a výpočetní technika
54
Zahutová Jana
 • Telefon: (+420) 597 582 145
Fyzika
Matematika
54

Asistenti pedagoga

No item found.