Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Vyhlášení přijímacího řízení ředitelem školy do 31. 1. 2019

Den otevřených dveří

22. 1. 2019 (út)
Odevzdání přihlášky do 1. 3. 2019
Praktická zkouška bude upřesněno
Termín jednotných testů z JČ a M (čtyřletý obor) 12. 4. 2019 (1. termín)
15. 4. 2019 (2. termín)
Termín jednotných testů z JČ a M (osmiletý obor) 16. 4. 2019 (1. termín)
17. 4. 2019 (2. termín)
Náhradní termíny jednotných testů z JČ a M (čtyřletý i osmiletý obor) 13. 5. 2019 (1. náhradní termín)
14. 5. 2019 (2. náhradní termín)
Vydání rozhodnutí ředitele do 2 prac. dnů po zpřístupnění
výsledků CERMATem

 

Informace, kritéria a obsah přijímacího řízení

Budou zveřejněny v průběhu ledna 2019.

Přihláška na přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Informace rodičům k vyplnění přihlášky 

Zdravotní způsobilost:

Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků, proto v přihlášce nevyžadujeme závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Prosíme rodiče, aby v přihlášce uváděli kontakty na zákonného zástupce uchazeče (email i telefon, pokud mají, pak i číslo datové schránky).

Kontakty na zákonného zástupce:

Prosíme rodiče, aby v přihlášce uváděli kontakty na zákonného zástupce uchazeče (email i telefon, pokud mají, pak i číslo datové schránky).

Obsah praktické zkoušky

Obsah praktické zkoušky bude popsán v informacích, kritériích a obsahu přijímacího řízení.

Ilustrační testy z českého jazyka a matematiky (CERMAT 2017)