Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Vyhlášení přijímacího řízení ředitelem školy do 31. 1. 2019

Den otevřených dveří

22. 1. 2019 (út)
Odevzdání přihlášky do 1. 3. 2019
Praktická zkouška 23. 4. 2019 (1. termín)
24. 4. 2019 (2. termín)
Termín jednotných testů z JČ a M (čtyřletý obor) 12. 4. 2019 (1. termín)
15. 4. 2019 (2. termín)
Termín jednotných testů z JČ a M (osmiletý obor) 16. 4. 2019 (1. termín)
17. 4. 2019 (2. termín)
Náhradní termíny jednotných testů z JČ a M (čtyřletý i osmiletý obor) 13. 5. 2019 (1. náhradní termín)
14. 5. 2019 (2. náhradní termín)
Vydání rozhodnutí ředitele do 2 prac. dnů po zpřístupnění
výsledků CERMATem

Informace, kritéria a obsah přijímacího řízení

Pokyny k jednotné přijímací zkoušce:

Přihláška na přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Informace rodičům k vyplnění přihlášky 

Zdravotní způsobilost:

Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků, proto v přihlášce nevyžadujeme závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Kontakty na zákonného zástupce:

Prosíme rodiče, aby v přihlášce uváděli kontakty na zákonného zástupce uchazeče:

Obsah praktické zkoušky

Ilustrační testy z českého jazyka a matematiky (CERMAT 2017)