Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Vyhlášení přijímacího řízení ředitelem školy do 31. 10. 2018

Den otevřených dveří
(pouze pro obor Gymnnázium se sportovní přípravou)

6. 11. 2018 (út)
Odevzdání přihlášky do 30. 11. 2018
Talentová zkouška 14. 1. 2019 (1. termín)
15. 1. 2019 (2. termín)
Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do 31. 1. 2019
Termíny jednotných testů z JČ a M (čtyřletý obor)

12. 4. 2019 (1. termín)
15. 4. 2019 (2. termín)

Termíny jednotných testů z JČ a M (osmiletý obor)

16. 4. 2019 (1. termín)
17. 4. 2019 (2. termín)

Náhradní termíny jednotných testů z JČ a M (čtyřletý i osmiletý obor) 13. 5. 2019 (1. náhradní termín)
14. 5. 2019 (2. náhradní termín)
Vydání rozhodnutí ředitele do 2 prac. dnů po zpřístupnění
výsledků CERMATem

Informace, kritéria a obsah přijímacího řízení

Pokyny k jednotné přijímací zkoušce:

Přihláška na přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Informace rodičům k vyplnění přihlášky 

Zdravotní způsobilost:

Nezbytným předpokladem k absolvování přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou je podle § 60a odst. 3 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání žáka.

Zdravotní způsobilost potvrdí uchazeči tělovýchovný lékař vždy pouze do přihlášky ke studiu.

Pokud uchazeč nemá k termínu odevzdání přihlášky ke studiu „závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání" doloží jej na kopii přihlášky nejpozději do 11. 1. 2019.

Místa, kde si lze nechat zpracovat lékařský posudek:

Kontakty na zákonného zástupce:

Prosíme rodiče, aby v přihlášce uváděli kontakty na zákonného zástupce uchazeče:

Obsah talentové zkoušky

4-leté obory

8-leté obory

 

Testy z českého jazyka a matematiky (přijímací řízení pro školní rok 2018/2019)