Informace o zpracování osobních údajů

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace (dále jen SG Ostrava), se sídlem Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava, IČO: 00602060 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s právem Evropské unie, Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a také dle zákonů ČR, zejména Zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

 • SG Ostrava zpracovává osobní údaje od kategorií subjektů a uchovává je za účelem uvedeným v dokumentu:
 • Osobní údaje SG Ostrava zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud SG Ostrava zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od SG Ostrava informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným SG Ostrava;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané SG Ostrava jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných SG Ostrava, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů SG Ostrava;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) SG Ostrava;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči SG Ostrava uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro SG Ostrava:

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu

kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel.: +420 734 647 701