Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 00602060
IZO: 000602060
Identifikátor zařízení (REDIZO): 600 017 516
ID datové schránky: 5xcfck2
E-podatelna: SGDEZ@po-msk.cz
(max. 20 MB, povolené formáty DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, TIFF, XML, XMLX, ZFO)

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu, 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 (Školství, mládež a sport – Moravskoslezský kraj (msk.cz))

Statutární orgán: Mgr. Tomáš Pracný, ředitel gymnázia (tomas.pracny@sportgym-ostrava.cz)
Statutární zástupce: Mgr. Viktor Šlechta, zástupce ředitele pro pedagogickou činnost (viktor.slechta@sportgym-ostrava.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, č. účtu: 24933761/0100

Sekretariát

Tel.: (+420) 596 752 246, (+420) 596 752 248
Email: sg@sportgym-ostrava.cz

DopoledneOdpoledne
Pondělí9:30 – 11:0013:15 – 15:00
Úterý9:30 – 11:0013:15 – 15:00
Středa9:30 – 11:0013:15 – 15:00
Čtvrtek9:30 – 11:0013:15 – 15:00
Pátek8:00 – 11:00

Úřední hodiny během prázdninových měsíců: 8:00 – 12:00

Ochrana osobních údajů 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Jobman s.r.o.,
IČO: 27177726,
se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha 10,
komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha,
e-mail: dpo@dpohotline.cz,, telefon: +420 910 120 377, datová schránka: tkyd8fz

Informace k ochraně osobních údajů 

Další informace: Ochrana osobních údajů

Úřední dokumenty a zprávy

Na základě účinnosti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, platném znění, a v souladu s metodickým pokynem MŠMT čj. 31 479/99-14 k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. je škola subjektem, který je povinen poskytovat veřejnosti informace vztahující se k její působnosti.

Kamerový systém školy

Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací

Jednotlivé dokumenty si můžete prohlédnout na stránkách školy (viz odkazy níže) nebo si je vyžádat k nahlédnutí na sekretariátu sportovního gymnázia.