Trénink na Sportovním gymnáziu Ostrava je zajišťován trenéry SG. Studenti oborů sportovní přípravy trénují pod jejich vedením v rámci předmětu Sportovní příprava. Tréninkové jednotky absolvují jak během dopoledne, tak i odpoledne. Pro samotné tréninky jsou využívány sportoviště v rámci školního areálu (tělocvična, posilovna, aerobní posilovna), sportovní hala na Plzeňské ulici, sportoviště jednotlivých klubů, za které studenti nastupují v mistrovských soutěžích a také víceúčelový sportovní areál přímo v sousedství školy.

Sportovní areál

Pohled na původní pozemek školního hřiště připomínal špatně pokosenou louku, která nabízela spíše ideální prostor pro venčení domácích miláčků z okolních domů než důstojné tréninkové zázemí Sportovního gymnázia. V roce 2000 jsme započali dlouholetou anabázi realizace projektu „Rekonstrukce školního hřiště Volgogradská“. Na počátku byla jen studie, kde jsme si vytýčili hlavní požadavky moderního sportoviště. Nezpůsobilá délka atletické dráhy bude mít požadovaných 400m v 6 běžeckých drahách po celém ovále. Bude mít zázemí pro všechny technické atletické disciplíny a povrch sportoviště bude samozřejmě syntetický.

Dalším naším hlavním mottem ideálního sportoviště bylo vybudování zázemí pro regeneraci našich žáků a možnost převlékání mimo šaten ve školní tělocvičně, které nesplňují požadované kvantitativní parametry.

Vzhledem k tomu, že poloha školního hřiště je ve velmi atraktivní lokalitě Ostravy s vynikající dostupností MHD a pozemní komunikací, řešili jsme i možnosti rekreačního sportu pro občany města Ostravy. Vybudováno bylo tak zázemí pro tenis, streetball, fotbal, volejbal, házenou, umělá horolezecká stěna a oddychová zóna pro děti. Celý projekt finančně podpořilo Statutární město Ostrava a Ministerstvo pro místní rozvoj. V roce 2007 byl víceúčelový sportovní areál slavnostně otevřeno za přítomnosti celé řady významných hostů v čele s primátorem Statutárního města Ostravy a paní Danou Zátopkovou.

Od 1. ledna 2016 přešel víceúčelový sportovní areál přímo pod správu školy, což nám umožňuje připravit na následující roky větší využitelnost areálu pro sportovní přípravu našich studentů a širokou veřejnost. I proto se připravují úpravy v areálu, nákup sportovního materiálu a další zvelebení, které jistě zajistí větší atraktivnost pro všechny sportovní nadšence.

V roce 2017 přibylo v areálu workoutové hřiště a byla provedena částečná rekonstrukce tenisových hřišť s umělou trávou.

Atletická hala

14. ledna 2016 byla v Ostravě-Zábřehu v těsném sousedství Ostrava arény otevřena atletická hala splňující mezinárodní parametry. Ta umožní kvalitnější atletickou přípravu našich studentů oborů sportovní přípravy, kterou do této doby v zimních měsících zajišťoval pouze atletický tunel. Hala se tak stala součástí celého sportovního komplexu v Ostravě, umožňující pořádání významných sportovních událostí.

Workoutové hřiště

Součástí sportovního areálu se stalo workoutové hřiště pro posilování a zpevňování vlastního těla. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout ukázku z cvičení v podání zkušených street workouterů.