Poznámka:

Průměr známek není pro celkovou klasifikaci žáka dle Pravidel pro hodnocení žáků na naší škole směrodatný. Proto ho také neuvádíme ve výpisech známek v Bakalářích.