Ceny pro ubytované žáky na domově mládeže (platné od 1. 1. 2016)
ubytování1 200,- Kč/měsíc
celodenní strava (snídaně+přesnídávka, oběd, večeře)79,- Kč/den