SSID: Sportgym – WiFi
Přihlašovací jméno (totožnost): jméno.příjmení (stejně jako v počítačové sítí)
Heslo: heslo (stejně jako v počítačové sítí)

Nutné je potvrzení certifikátu serveru DCServer-01.skola.sportgym-ostrava.cz (vybrat Důvěřovat)!

Případná další nastavení:

Metoda EAP: PEAP
Certifikát: Sportgym Ostrava CA (u Android OS je nutné certifikát předem nainstalovat do úložiště certifikátů *)
Stav certifikátu online: Neověřovat
Doména: skola.sportgym-ostrava.cz

* Cesta pro uložení certifikátu (Android 12):

 1. Připojení
 2. Wi-Fi
 3. Rozšířené (…)
 4. Instalovat síťové certifikáty
 5. Vybrat stažený certifikát z odkazu výše (složka Download)
 6. Certifikát pojmenujte

nebo

 1. Nastavení
 2. Biometrika a zabezpečení
 3. Další nastavení zabezpečení
 4. Instalovat z paměti zařízení
 5. Certifikát Wi-Fi
 6. Vybrat stažený certifikát z odkazu výše (složka Download)
 7. Certifikát pojmenujte