Nové webové stránky: http://www.prihlaskynastredni.cz

Týká se uchazečů, kteří aktivně provozují jakoukoliv sportovní specializaci vyjma atletiky, basketbalu, cyklistiky, juda, moderní gymnastiky, plavání, sportovní gymnastiky a volejbalu. Tyto specializace spadají do oborů Gymnázia se sportovní přípravou.

Součástí přijímacího řízení je praktická zkouška viz níže.

Odpovědi na vaše otázky můžete nalézt také v Často kladených otázkách – FAQ.

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Vyhlášení přijímacího řízení ředitelem školydo 31. 1. 2024

Den otevřených dveří

30. 1. 2024
Odevzdání přihláškydo 20.2.2024
Praktická zkouška (čtyřletý i osmiletý obor)Čtyřletý
1. termín: 12. 4. 2024 – po skončení testů z jazyka českého a matematiky, v areálu školy
2. termín: 17. 4. 2024 – ve 14:00 h v areálu školy
Osmiletý
1. termín: 16. 4. 2024 – po skončení testů z jazyka českého a matematiky, v areálu školy
2. termín: 18. 4. 2024 – ve 14:00 h v areálu školy
Termín jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý obor)1. termín: 12. dubna 2024
2. termín: 15. dubna 2024
Termín jednotných přijímacích zkoušek (osmiletý obor)1. termín: 16. dubna 2024
2. termín: 17. dubna 2024
Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý i osmiletý obor)1. termín: 29. dubna 2024
2. termín: 30. dubna 2024
Vydání rozhodnutí řediteledo 15.5.2024

Informace, kritéria a obsah přijímacího řízení

Pokyny k jednotné přijímací zkoušce:

Přihláška na přijímací řízení pro školní rok

Informace rodičům k vyplnění přihlášky 

Zdravotní způsobilost:

Nevyžadujeme závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Kontakty na zákonného zástupce:

Prosíme rodiče, aby v přihlášce uváděli kontakty na zákonného zástupce uchazeče:

  • email
  • telefon
  • číslo datové schránky (v případě, že ji vlastní)

Obsah praktické zkoušky (případné změny budou postupně doplněny)

Ukázky z gymnastické části praktické zkoušky

Akrobacie 1
Hrazda 1
Podmet 1
Výmyk předem do vzporu 1
Přeskok přes švédskou bednu 1
Akrobacie 2
Hrazda 2
Podmet 2
Výmyk předem do vzporu 2
Přeskok přes švédskou bednu 2
Kotoul vzad 1
Váha 1
Přemet stranou 1
Přeskok přes kozu 1
Kotoul letmo
Kotoul vzad 2
Váha 2
Přemet stranou 2
Přeskok přes kozu 2

Testová zadání k procvičování z českého jazyka a matematiky (CERMAT.cz)

Čtyřleté obory:

Osmileté obory:

InspIS SETmobile

Česká školní inspekce pro vás navíc připravila mobilní aplikaci InspIS SETmobile s kompletním vydáním testů: