Týká se uchazečů, kteří aktivně provozují jakoukoliv sportovní specializaci vyjma atletiky, basketbalu, cyklistiky, juda, moderní gymnastiky, plavání, sportovní gymnastiky a volejbalu. Tyto specializace spadají do oborů Gymnázia se sportovní přípravou.

Součástí přijímacího řízení je praktická zkouška viz níže.

Odpovědi na vaše otázky můžete nalézt také v Často kladených otázkách – FAQ.

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Vyhlášení přijímacího řízení ředitelem školydo 31. 1. 2021

Den otevřených dveří

nahrazeno Online veletrhem středních škol
Odevzdání přihláškydo 1. 3. 2021
Praktická zkouška (čtyřletý i osmiletý obor)v den konání jednotné přijímací zkoušky uchazeče
Termín jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý obor)3.5. 2021 (1. termín)
4.5. 2021 (2. termín)
Termín jednotných přijímacích zkoušek (osmiletý obor)5.5. 2021 (1. termín)
6.5. 2021 (2. termín)
Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý i osmiletý obor)2.6. 2021 (1. termín)
3.6. 2021 (2. termín)
Vydání rozhodnutí řediteledo 2 prac. dnů po zpřístupnění CERMATem
[Download nenalezen]

Informace, kritéria a obsah přijímacího řízení

Pokyny k jednotné přijímací zkoušce:

Přihláška na přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Informace rodičům k vyplnění přihlášky 

Zdravotní způsobilost:

Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků, proto v přihlášce nevyžadujeme závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Kontakty na zákonného zástupce:

Prosíme rodiče, aby v přihlášce uváděli kontakty na zákonného zástupce uchazeče:

  • email
  • telefon
  • číslo datové schránky (v případě, že ji vlastní)

Obsah praktické zkoušky

Ukázky z gymnastické části praktické zkoušky

Akrobacie 1
Hrazda 1
Podmet 1
Výmyk předem do vzporu 1
Přeskok přes švédskou bednu 1
Akrobacie 2
Hrazda 2
Podmet 2
Výmyk předem do vzporu 2
Přeskok přes švédskou bednu 2
Kotoul vzad 1
Váha 1
Přemet stranou 1
Přeskok přes kozu 1
Kotoul letmo
Kotoul vzad 2
Váha 2
Přemet stranou 2
Přeskok přes kozu 2

Testová zadání k procvičování z českého jazyka a matematiky (CERMAT 2021)

Další ilustrační testy a testy z předchozích řádných termínů naleznete na stránkách MŠMT.

InspIS SETmobile

Česká školní inspekce pro vás navíc připravila mobilní aplikaci InspIS SETmobile s kompletním vydáním testů: