Týká se uchazečů, kteří aktivně provozují jakoukoliv sportovní specializaci vyjma atletiky, basketbalu, cyklistiky, juda, moderní gymnastiky, plavání, sportovní gymnastiky a volejbalu. Tyto specializace spadají do oborů Gymnázia se sportovní přípravou.

Součástí přijímacího řízení je praktická zkouška viz níže.

Odpovědi na vaše otázky můžete nalézt také v Často kladených otázkách – FAQ.

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Vyhlášení přijímacího řízení ředitelem školydo 31. 1. 2023

Den otevřených dveří

26. 1. 2023
Odevzdání přihláškydo 1. 3. 2023
Praktická zkouška (čtyřletý i osmiletý obor)v den konání jednotných testů
Termín jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý obor)1. termín: 13. dubna 2023
2. termín: 14. dubna 2023
Termín jednotných přijímacích zkoušek (osmiletý obor)1. termín: 17. dubna 2023
2. termín: 18. dubna 2023
Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý i osmiletý obor)1. termín: 10. května 2023
2. termín: 11. května 2023
Vydání rozhodnutí řediteledo 2 pracovních dnů po zpřístupnění CERMATem

Informace, kritéria a obsah přijímacího řízení

Pokyny k jednotné přijímací zkoušce:

Přihláška na přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Informace rodičům k vyplnění přihlášky 

Zdravotní způsobilost:

Nevyžadujeme závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Kontakty na zákonného zástupce:

Prosíme rodiče, aby v přihlášce uváděli kontakty na zákonného zástupce uchazeče:

  • email
  • telefon
  • číslo datové schránky (v případě, že ji vlastní)

Obsah praktické zkoušky (případné změny budou postupně doplněny)

Ukázky z gymnastické části praktické zkoušky

Akrobacie 1
Hrazda 1
Podmet 1
Výmyk předem do vzporu 1
Přeskok přes švédskou bednu 1
Akrobacie 2
Hrazda 2
Podmet 2
Výmyk předem do vzporu 2
Přeskok přes švédskou bednu 2
Kotoul vzad 1
Váha 1
Přemet stranou 1
Přeskok přes kozu 1
Kotoul letmo
Kotoul vzad 2
Váha 2
Přemet stranou 2
Přeskok přes kozu 2

Testová zadání k procvičování z českého jazyka a matematiky (CERMAT.cz)

Čtyřleté obory:

Osmileté obory:

InspIS SETmobile

Česká školní inspekce pro vás navíc připravila mobilní aplikaci InspIS SETmobile s kompletním vydáním testů: