Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Vyhlášení přijímacího řízení ředitelem školydo 31. 1. 2020

Den otevřených dveří

21. 1. 2020 (út)
Odevzdání přihláškydo 1. 3. 2020
Praktická zkouška (čtyřletý i osmiletý obor)4. 6. 2020 (1. termín)
5. 6. 2020 (2. termín)
Termín jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý obor)8. 6. 2020
Termín jednotných přijímacích zkoušek (osmiletý obor)9. 6. 2020
Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý i osmiletý obor)23. 6. 2020
Vydání rozhodnutí ředitele?

Informace, kritéria a obsah přijímacího řízení

Pokyny k jednotné přijímací zkoušce:

Přihláška na přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Informace rodičům k vyplnění přihlášky 

Zdravotní způsobilost:

Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků, proto v přihlášce nevyžadujeme závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Kontakty na zákonného zástupce:

Prosíme rodiče, aby v přihlášce uváděli kontakty na zákonného zástupce uchazeče:

  • email
  • telefon
  • číslo datové schránky (v případě, že ji vlastní)

Obsah praktické zkoušky

Ukázky z gymnastické části praktické zkoušky

Akrobacie 1
Hrazda 1
Podmet 1
Výmyk předem do vzporu 1
Přeskok přes švédskou bednu 1
Akrobacie 2
Hrazda 2
Podmet 2
Výmyk předem do vzporu 2
Přeskok přes švédskou bednu 2
Kotoul vzad 1
Váha 1
Přemet stranou 1
Přeskok přes kozu 1
Kotoul letmo
Kotoul vzad 2
Váha 2
Přemet stranou 2
Přeskok přes kozu 2

Ilustrační testy z českého jazyka a matematiky (2019)