Digitalizujeme školu

Realizace investice Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1 V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu …

Školní psycholog a další vzdělávání pedagogických pracovníků
Školní psycholog a další vzdělávání pedagogických pracovníků

Souhrnné informace Registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0002559 Název projektu Školní psycholog a další vzdělávání pedagogických pracovníků Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro …

Bylinková zahrada Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových Ostrava

Když jsem se jednou žáků v hodině biologie zeptala, kdo doma pomáhá s prací na zahradě, umí něco zasadit nebo opravit, přihlásilo se minimum žáků. Argumentovali, že …

Rodilí mluvčí do škol

Na téměř padesáti školách budou díky podpoře kraje učit angličtinu rodilí mluvčí Umět stále lépe komunikovat cizí řečí, to je priorita Moravskoslezského kraje v oblasti vzdělávání. …

Pregraduální vzdělávání

Souhrnné informace Registrační číslo projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971 Název projektu Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity Název a číslo operačního programu Operačního programu Výzkum, vývoj …

Z lavice do louže (dokončen)

Donátor projektu je Moravskoslezský kraj: Projekt „Z lavice do louže“ je koncipován a inovován tak, aby navazoval na již realizovaný projekt z roku 2005/2006 „Čištění toku řeky Odry …

Zahraniční vzdělávací pobyty (dokončen)

Souhrnné informace Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1155 Název projektu Zahraniční vzdělávací pobyty Název a číslo globálního projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/3.2.07 Název a číslo operačního …

Sledujeme sami sebe (dokončen)

Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Souhrnné informace Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.07/04.0066 Název projektu: Kinematická analýza jako nová vyučovací metoda Zkrácený název projektu: Sledujeme sami …

Doors to Europe (dokončen)

Projekt Doors to Europe je dotován z evropského vzdělávacího programu Comenius. Našimi partnerskými školami jsou střední školy z Barcelony (Španělsko), Trenta (Itálie), Rybniku (Polsko) a Vughtu (Nizozemí). Tento …

Tvorba a využití DUM ve výuce (dokončen)
Tvorba a využití DUM ve výuce (dokončen)

Souhrnné informace Název projektu: Tvorba a využití DUM ve výuce Zkrácený název projektu: Digitalizace výuky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0885 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Termín: …

My nejsme jiní (dokončen)

Závěrečná konference k projektu června 2012 se uskutečnila závěrečná konference projektu My nejsme jiní. Bylo to zakončení více než dvouletého úsilí zdokonalování metod a materiálů pro výuku …

Poznej svou ekostopu (dokončen)

Projekt Poznej svou ekostopu jsme připra-vovali v návaznosti na internetový ekologický portál Hra o Zemi v rámci enviromenálního vzdělávání. Garantem tohoto projektu je Mgr. Theimer Josef. Velice často …

Výuka k různosti (dokončen)
Výuka k různosti (dokončen)

Souhrnné informace Název projektu: Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0110 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prior. osy: Počáteční …

Projekt ESCAPE (dokončen)

Projekt ESCAPE ve školním  roce 2010/2011 Po výměnných pobytech v Řecku a Polsku v uplynulých třech letech byla letos naší partnerskou školou holandská škola Maurick College ve městě …

Partnerství ve vzdělávání (dokončen)
Partnerství ve vzdělávání (dokončen)

Spolupráce středních škol a MUNI Brno – rok 2008 Univerzita vnímá jako svůj důležitý cíl posilovat vztahy se středními školami a vytvářet tak prostor pro vzájemnou diskuzi …

Poznej biodiverzitu řek (dokončen)

Počátkem školního roku 2008/2009 jsme zahájili schválený dotační program za podpory Úřadu Moravskoslezského kraje „Poznej biodiverzitu ostravských řek v závislosti na znečištění pomocí praktických cvičení v terénu …

Projekt EQUAL (dokončen)
Projekt EQUAL (dokončen)

Naše sportovní gymnázium se podílí na řešení Projektu EQUAL. Jedná se o vývoj a zavedení celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu, vč. vzdělávání zdravých osob, které s handicapovanými osobami přicházejí …

Čištění toku řeky (dokončen)

Koncem března jsme zahájili schválený grantový projekt za podpory Úřadu Moravskoslezského kraje „Čištění toku řeky Odry a přilehlých lužních lesů v katastru města Ostrava-Jih v CHKO Poodří“, jehož cílem …