Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Vyhlášení přijímacího řízení ředitelem školydo 31. 10. 2019

Den otevřených dveří
(pouze pro obor Gymnnázium se sportovní přípravou)

22. 10. 2019 (út)
Odevzdání přihláškydo 30. 11. 2019
Talentová zkouška13. 1. 2020 (1. termín)
14. 1. 2020 (2. termín)
Zaslání sdělení o výsledku talentové zkouškydo 31. 1. 2020
Termíny jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý obor)8. 6. 2020
Termíny jednotných přijímacích zkoušek (osmiletý obor)9. 6. 2020
Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý i osmiletý obor)23. 6. 2020
Vydání rozhodnutí ředitele?

Informace, kritéria a obsah přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Pokyny k jednotné přijímací zkoušce:

Přihláška na přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Informace rodičům k vyplnění přihlášky 

Zdravotní způsobilost:

Nezbytným předpokladem k absolvování přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou je podle § 60a odst. 3 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání žáka.

Zdravotní způsobilost potvrdí uchazeči tělovýchovný lékař vždy pouze do přihlášky ke studiu.

Pokud uchazeč nemá k termínu odevzdání přihlášky ke studiu „závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání” doloží jej na kopii přihlášky nejpozději do 10. 1. 2020.

Místa, kde si lze nechat zpracovat lékařský posudek:

Kontakty na zákonného zástupce:

Prosíme rodiče, aby v přihlášce uváděli kontakty na zákonného zástupce uchazeče:

  • email
  • telefon
  • číslo datové schránky (v případě, že ji vlastní)

Obsah talentové zkoušky

4-leté obory

8-leté obory

Ilustrační testy z českého jazyka a matematiky (2019)

Další vzorové testy na stránkách MŠMT.