Týká se výlučně těchto sportovních specializací:
atletika, basketbal, cyklistika, judo, moderní gymnastika, plavání, sportovní gymnastika a volejbal

Odpovědi na vaše otázky můžete nalézt také v Často kladených otázkách – FAQ.

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Vyhlášení přijímacího řízení ředitelem školydo 31. 10. 2021

Den otevřených dveří
(pouze pro obor Gymnnázium se sportovní přípravou)

26. 10. 2021
Odevzdání přihláškydo 30. 11. 2021
Talentová zkouška10. a 11. 1. 2022
Zaslání sdělení o výsledku talentové zkouškydo 31. 1. 2022
Termíny jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý obor)1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022
Termíny jednotných přijímacích zkoušek (osmiletý obor)1. termín: úterý 19. dubna 2022
2. termín: středa 20. dubna 2022
Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý i osmiletý obor)1. termín: úterý 10. května 2022
2. termín: středa 11. května 2022
Vydání rozhodnutí řediteledo 2 pracovních dnů po zpřístupnění CERMATem

Informace, kritéria a obsah přijímacího řízení

Pokyny k jednotné přijímací zkoušce:

Přihláška na přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Informace rodičům k vyplnění přihlášky 

Zdravotní způsobilost:

Nezbytným předpokladem k absolvování přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou je podle § 60a odst. 3 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání žáka.

Zdravotní způsobilost potvrdí uchazeči tělovýchovný lékař vždy pouze do přihlášky ke studiu.

Pokud uchazeč nemá k termínu odevzdání přihlášky ke studiu „závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání” doloží jej na kopii přihlášky nejpozději do 7. 1. 2022.

Místa, kde si lze nechat zpracovat lékařský posudek:

Kontakty na zákonného zástupce:

Prosíme rodiče, aby v přihlášce uváděli kontakty na zákonného zástupce uchazeče:

  • email
  • telefon
  • číslo soukromé datové schránky (v případě, že ji vlastní)

Obsah talentové zkoušky (aktualizováno 4. 10. 2021)

4-leté obory

8-leté obory

Testová zadání k procvičování z českého jazyka a matematiky (CERMAT.cz)

Čtyřleté obory:

Osmileté obory:

InspIS SETmobile

Česká školní inspekce pro vás navíc připravila mobilní aplikaci InspIS SETmobile s kompletním vydáním testů: