Týká se výlučně těchto sportovních specializací:
atletika, basketbal, cyklistika, judo, moderní gymnastika, plavání, sportovní gymnastika a volejbal

Odpovědi na vaše otázky můžete nalézt také v Často kladených otázkách – FAQ.

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Vyhlášení přijímacího řízení ředitelem školydo 31. 10. 2020

Den otevřených dveří
(pouze pro obor Gymnnázium se sportovní přípravou)

zrušeno bez náhrady
Odevzdání přihláškydo 30. 11. 2020
Talentová zkouška22. 3. 2021
Zaslání sdělení o výsledku talentové zkouškynejpozději do 5. 4. 2021
Termíny jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý obor)3. 5. 2021 (1. termín)
4. 5. 2021 (2. termín)
Termíny jednotných přijímacích zkoušek (osmiletý obor)5. 5. 2021 (1. termín)
6. 5. 2021 (2. termín)
Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý i osmiletý obor)2. 6. 2021 (1. termín)
3. 6. 2021 (2. termín)
Vydání rozhodnutí řediteledo 2 prac. dnů po zpřístupnění CERMATem
[Download nenalezen]

Informace, kritéria a obsah přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Pokyny k jednotné přijímací zkoušce:

Přihláška na přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Informace rodičům k vyplnění přihlášky 

Zdravotní způsobilost:

Nezbytným předpokladem k absolvování přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou je podle § 60a odst. 3 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání žáka.

Zdravotní způsobilost potvrdí uchazeči tělovýchovný lékař vždy pouze do přihlášky ke studiu.

Pokud uchazeč nemá k termínu odevzdání přihlášky ke studiu „závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání” doloží jej na kopii přihlášky nejpozději do 5. 3. 2021.

Místa, kde si lze nechat zpracovat lékařský posudek:

Kontakty na zákonného zástupce:

Prosíme rodiče, aby v přihlášce uváděli kontakty na zákonného zástupce uchazeče:

  • email
  • telefon
  • číslo datové schránky (v případě, že ji vlastní)

Obsah talentové zkoušky

4-leté obory

8-leté obory

Testová zadání k procvičování z českého jazyka a matematiky (CERMAT 2021)

Další ilustrační testy a testy z předchozích řádných termínů naleznete na stránkách MŠMT.

InspIS SETmobile

Česká školní inspekce pro vás navíc připravila mobilní aplikaci InspIS SETmobile s kompletním vydáním testů: