Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Vyhlášení přijímacího řízení ředitelem školydo 31. 10. 2020

Den otevřených dveří
(pouze pro obor Gymnnázium se sportovní přípravou)

26. 10. 2020 (út)
Odevzdání přihláškydo 30. 11. 2020
Talentová zkouška11. 1. 2021 (1. termín)
12. 1. 2021 (2. termín)
Zaslání sdělení o výsledku talentové zkouškydo 29. 1. 2021
Termíny jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý obor, osmiletý obor)stanoví MŠMT
(12.–28. 4. 2021)
Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý i osmiletý obor)?
Vydání rozhodnutí řediteledo 2 prac. dnů po zpřístupnění CERMATem

Informace, kritéria a obsah přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Pokyny k jednotné přijímací zkoušce:

Přihláška na přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Informace rodičům k vyplnění přihlášky 

Zdravotní způsobilost:

Nezbytným předpokladem k absolvování přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou je podle § 60a odst. 3 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání žáka.

Zdravotní způsobilost potvrdí uchazeči tělovýchovný lékař vždy pouze do přihlášky ke studiu.

Pokud uchazeč nemá k termínu odevzdání přihlášky ke studiu „závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání” doloží jej na kopii přihlášky nejpozději do 10. 1. 2020.

Místa, kde si lze nechat zpracovat lékařský posudek:

Kontakty na zákonného zástupce:

Prosíme rodiče, aby v přihlášce uváděli kontakty na zákonného zástupce uchazeče:

  • email
  • telefon
  • číslo datové schránky (v případě, že ji vlastní)

Obsah talentové zkoušky

4-leté obory

8-leté obory

Ilustrační testy z českého jazyka a matematiky (2019)

Další vzorové testy na stránkách MŠMT.