Týká se výlučně těchto sportovních specializací:
atletika, basketbal, cyklistika, judo, moderní gymnastika, plavání, sportovní gymnastika a volejbal

Odpovědi na vaše otázky můžete nalézt také v Často kladených otázkách – FAQ.

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Vyhlášení přijímacího řízení ředitelem školydo 31. 10. 2023

Den otevřených dveří
(pouze pro obor Gymnázium se sportovní přípravou)

24. 10. 2023
Odevzdání přihláškydo 30. 11. 2023
Talentová zkouška8. a 9. 1. 2024
Zaslání sdělení o výsledku talentové zkouškydo 31. 1. 2024
Termíny jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý obor)1. termín: 12. dubna 2024
2. termín: 15. dubna 2024
Termíny jednotných přijímacích zkoušek (osmiletý obor)1. termín: 16. dubna 2024
2. termín: 17. dubna 2024
Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý i osmiletý obor)1. termín: 29. dubna 2024
2. termín: 30. dubna 2024
Vydání rozhodnutí řediteledo 2 pracovních dnů po zpřístupnění CERMATem

Informace, kritéria a obsah přijímacího řízení

Doplnění pro cizince zasažené ozbrojeným konfliktem na Ukrajině

Přihláška na přijímací řízení pro školní rok

Informace rodičům k vyplnění přihlášky 

Zdravotní způsobilost:

Nezbytným předpokladem k absolvování přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou je podle § 60a odst. 3 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání žáka.

Zdravotní způsobilost potvrdí uchazeči tělovýchovný lékař vždy pouze do přihlášky ke studiu.

Pokud uchazeč nemá k termínu odevzdání přihlášky ke studiu „závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ doloží jej na kopii přihlášky nejpozději do 5. 1. 2024.

Místa, kde si lze nechat zpracovat lékařský posudek:

Kontakty na zákonného zástupce:

Prosíme rodiče, aby v přihlášce uváděli kontakty na zákonného zástupce uchazeče:

  • email
  • telefon
  • číslo soukromé datové schránky (v případě, že ji vlastní)

Obsah talentové zkoušky

4-leté obory

8-leté obory

Testová zadání k procvičování z českého jazyka a matematiky (CERMAT.cz)

Čtyřleté obory:

Osmileté obory:

InspIS SETmobile

Česká školní inspekce pro vás navíc připravila mobilní aplikaci InspIS SETmobile s kompletním vydáním testů: