Vnitřní řád ŠJ
pdf | 421 KB

Prodej stravy

  1. Bezhotovostně
    • od měsíce října bude možno hradit stravu inkasem. Podrobnosti jsou uvedeny v přihlašce ke stravování
  2. V hotovosti
    • v pokladně ŠJ obvykle poslední 2 pracovní dny předchozího měsíce a první 2 pracovní dny běžného měsíce
StravaCena
snídaně (ubytovaní)24 Kč
obědy (strávníci 7-10 let)26 Kč
obědy (strávníci 11-14 let)32 Kč*
obědy (strávníci 15 a více let)34 Kč*
obědy (ubytovaní)30 Kč
večeře (ubytovaní)25 Kč
obědy – dietní (strávníci 11-14 let)28 Kč
obědy – dietní (strávníci 15 a více let)30 Kč

*tučně uvedeny nové ceny, navýšení cen ostatních jídel bude zveřejněno později!

Odhlašování stravy

Od září 2013 dochází ke změně v evidenci a odhlašování stravy – strávník si bude pomocí svého účtu na www.strava.cz (číslo zařízení 0633) evidovat výdej stravy, zjistit stav konta, odhlašovat stravu a vybírat z jídelníčku. Odhlašování stravy pomocí emailu nebo telefonu již není akceptováno.

V nutných případech je možné provést odhlášení stravy na jidelna@sportgym-ostrava.cz nebo na telefonu 596 752 255.

Mobilní aplikace

Byla vydána mobilní aplikace s funkcemi portálu STRAVA.cz pro mobilní telefony a tablety s OS Android. Podrobnosti k aplikaci naleznete na stránkách firmy VIS Plzeň.

Aplikace je dostupná pro Android OS na Google Play.

Kontakty

Domov mládeže a jídelna