Pro přihlašování a odhlašování stravy používejte aplikaci Strava.cz:

Přihlášení

Číslo školní jídelny: 0633
Přihlašovací jméno: prijmeni.jmeno, např. novak.jiri
Heslo: číslo strávníka

 • na dokladu o zaplacení – evidenční číslo strávníka
 • poslední čtyřčíslí variabilního symbolu
 • možno si vyžádat Zapomenuté heslo na přihlašovací stránce aplikace Strava.cz

Po prvním přihlášení doporučujeme:

 1. v menu Nastavení změnit heslo
 2. nastavit PIN pro tisk náhradní stravenky
 3. pro obnovu hesla zkontrolovat vyplnění položky Email 1 (z přihlášky ke stravování).

Objednání stravy (menu Objednávky)

 1. oběd vyberete zaškrtnutím (do 10 hod. předcházejícího dne)
 2. odhlášení oběda zrušením zaškrtnutí (do 10 hod. předcházejícího dne)
 3. změnu je nutné vždy potvrdit tlačítkem Odeslat

Výdej stravy

Strávník se identifikuje u terminálu výdejního pultu v jídelně:

 • ISIC kartou vydanou školou
 • nebo bezkontaktním čipem zakoupeným v kanceláři ŠJ (cena 121 Kč)

Tím poskytne informaci kuchařce u výdeje, zda má na příslušný den oběd objednán. Každý strávník je povinen nosit čip nebo ISIC kartu k výdeji obědů denně.

Zapomenutý čip nebo ISIC karta

V případě zapomenutého čipu nebo ISIC karty je možné si bezplatně vytisknout náhradní stravenku u terminálu ve školní jídelně. Potřebujete znát:

 • přihlašovací údaje do aplikace Strava.cz; nebo
 • PIN pro tisk stravenky (Nastavení viz výše)

Zapomenuté přihlašovací údaje

 1. odkaz Zapomenuté heslo na přihlašovací stránce aplikace Strava.cz
 2. vyplňte pole Jídelna (0633) a své Přihlašovací jméno
 3. heslo aplikace odešle na váš email (Nastavení viz výše)