Termíny maturitní zkoušky

Jarní zkušební termín maturitní zkouškyduben-květen 2021
Podzimní zkušební termín maturitních zkoušek1.–20. 9. 2021
Přihlášky žáků řediteli školy k výběru volitelného předmětu společné části a dvou předmětů profilové části MZ v jarním obdobído 1. 12. 2020
Zveřejnění jednotného zkušebního schématu pro didaktické testy společné části maturitní zkoušky (MŠMT)do 15. 1. 2021
Výběr knih k maturitní zkoušce z ČJdo 31. 4. 2021
Blok didaktických testů společné části MZ jarního období (určuje MŠMT do 1. 9.)24.–25. 5. 2021
Písemná maturitní práce z českého a anglického jazyka
Poslední zvonění
Ústní zkoušky1.–4. 6. 2021
Předání maturitních vysvědčení žákům školdo 1 týdne po skončení ústních zkoušek
Podzimní zkušební období – podání přihlášek žáků řediteli školy25. 6. 2021
* tučně vyznačeny změny v harmonogramu maturitních zkoušek

Dokumenty k maturitní zkoušce