Termíny maturitní zkoušky

Jarní zkušební termín maturitní zkoušky2. 5. – 10. 6. 2020
Podzimní zkušební termín maturitních zkoušek1.–20. 9. 2020
Přihlášky žáků řediteli školy k výběru volitelného předmětu společné části a dvou předmětů profilové části MZ v jarním obdobído 1. 12. 2019
Zveřejnění jednotného zkušebního schématu pro didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky (MŠMT)do 15. 1. 2020
Výběr knih ke společné části maturitní zkoušky z ČJdo 31. 3. 2020
Blok testů a písemných prací společné části MZ jarního období (určí MŠMT)+21 – +23 dní od znovuotevření škol
Písemná maturitní práce z českého jazyka?
Ústní zkoušky společné části MZ a profilová část MZ+24 dní a dále dle časového rozpisu po znovuotevření škol
Předání maturitních vysvědčení žákům školdo 1 týdne po skončení ústních zkoušek
Podzimní zkušební období – podání přihlášek žáků řediteli školy30. 6. 2020

V případě, že školy nebudou otevřeny do 1.6.. pak bude maturitní zkouška probíhat náhradním způsobem:

Dokumenty k maturitní zkoušce