Termíny maturitní zkoušky

Jarní zkušební termín maturitní zkoušky1. 6. – 17. 7. 2020
Podzimní zkušební termín maturitních zkoušek?
Přihlášky žáků řediteli školy k výběru volitelného předmětu společné části a dvou předmětů profilové části MZ v jarním obdobído 1. 12. 2019
Zveřejnění jednotného zkušebního schématu pro didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky (MŠMT)do 11. 5. 2020
Výběr knih ke společné části maturitní zkoušky z ČJdo 31. 3. 2020
Blok didaktických testů společné části MZ jarního období (určuje MŠMT)1.–3. 6. 2020
Písemná maturitní práce z českého jazykanekoná se
Ústní zkoušky společné části MZ a profilová část MZ10.–16. 6. 2020
Předání maturitních vysvědčení žákům školbez zbytečného odkladu po zpřístupnění výsledků CERMATem
Podzimní zkušební období – podání přihlášek žáků řediteli školy25. 7. 2020

Dokumenty k maturitní zkoušce