Termíny maturitní zkoušky

Jarní zkušební termín maturitní zkoušky2. 5. – 10. 6. 2022
Podzimní zkušební termín maturitních zkoušek1.–20. 9. 2021
Přihlášky žáků řediteli školy k výběru volitelného předmětu společné části a dvou předmětů profilové části MZ v jarním obdobído 1. 12. 2021
Zveřejnění jednotného zkušebního schématu pro didaktické testy společné části maturitní zkoušky (MŠMT)do 15. 1. 2022
Výběr knih k maturitní zkoušce z ČJdo 31. 3. 2022
Blok didaktických testů společné části MZ jarního období (určuje MŠMT do 1. 9.)2.–15. 5. 2022
Písemná maturitní práce z českého jazykaduben 2022
Poslední zvonění29. 4. 2022
Ústní zkoušky16. 5. – 20. 5. 2022
Předání maturitních vysvědčení žákům školdo 1 týdne po skončení ústních zkoušek
Podzimní zkušební období – podání přihlášek žáků řediteli školy25. 6. 2022
* tučně vyznačeny změny v harmonogramu maturitních zkoušek

Dokumenty k maturitní zkoušce