Termíny maturitní zkoušky

Jarní zkušební termín maturitní zkoušky2. 5. – 10. 6. 2021
Podzimní zkušební termín maturitních zkoušek1.–20. 9. 2021
Přihlášky žáků řediteli školy k výběru volitelného předmětu společné části a dvou předmětů profilové části MZ v jarním obdobído 1. 12. 2020
Zveřejnění jednotného zkušebního schématu pro didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky (MŠMT)do 15. 1. 2021
Výběr knih ke společné části maturitní zkoušky z ČJdo 31. 3. 2021
Blok didaktických testů společné části MZ jarního období (určuje MŠMT do 1. 9.)2.–15. 5. 2021
Písemná maturitní práce z českého jazykaduben 2021
Poslední zvonění30. 4. 2021
Ústní zkoušky společné části MZ a profilová část MZ17.–21. 5. 2021
Předání maturitních vysvědčení žákům školdo 1 týdne po skončení ústních zkoušek
Podzimní zkušební období – podání přihlášek žáků řediteli školy25. 6. 2021

Dokumenty k maturitní zkoušce