Termíny maturitní zkoušky

Jarní zkušební termín maturitní zkoušky2. 5. – 10. 6. 2024
Podzimní zkušební termín maturitních zkoušek1.–20. 9. 2024
Přihlášky žáků řediteli školy k výběru volitelného předmětu společné části a dvou předmětů profilové části MZ v jarním obdobído 1. 12. 2023
Zveřejnění jednotného zkušebního schématu pro didaktické testy společné části maturitní zkoušky (MŠMT)do 15. 1. 2024
Výběr knih k maturitní zkoušce z ČJdo 31. 3. 2024
Písemné maturitní práceduben 2024 (český jazyk, anglický jazyk)
Didaktické testy společné části MZ jarního období2.–7. 5. 2024 (matematika, anglický jazyk, český jazyk)
Poslední zvonění30. 4. 2024
Ústní zkoušky20. 5. – 24. 5. 2024
Předání maturitních vysvědčení žákům školdo 1 týdne po skončení ústních zkoušek
Podzimní zkušební období – podání přihlášek žáků řediteli školydo 30. 6. 2024
* tučně vyznačeny změny v harmonogramu maturitních zkoušek

Dokumenty k maturitní zkoušce