Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových v Ostravě oslavilo ve školním roce 2019/2020 třicet pět let své existence. Za tuto dobu prošlo celou řadou změn. Připomeňme si ty nejpodstatnější.

1983-1991

Ve školním roce 1983/84 vznikla 6. třída ZŠ Provaznická, ve které již pracovali dva profesionální trenéři. Řízením portovních tříd byl pověřen pan Josef Trnka. Ve školním roce 1984/85 získala škola statut střední školy a měla 6. a 7. třídu ZŠ a 1. a 2. ročník SOU (mechanik strojů a zařízení), což byly čtyřleté maturitní obory, se sídlem na SOU Vítkovice. Zde bylo umístěno i vedení školy. Jako trenér atletiky zde působil pan Zdeněk Hubáček, zápas vedl pan Ladislav Nepustil.

Ve školním roce 1985/86 se škola přestěhovala do prostor současného gymnázia na Volgogradské ulici. Ředitelem školy se stal pan Oldřich Žurek, zástupcem pro sport pan Josef Trnka a zástupkyní pro teorii paní M. Hopová. Kromě atletiky a zápasu bylo zařazeno i judo, které trénoval pan Jiří Pröll.

Ve školním roce 1986/87 došlo k výměně na postu zástupce pro teorii pedagogického procesu. Paní Hopovou vystřídal pan Otakar Gorgol. Ve školním roce 1987/88 došlo k rozšíření sportů – basketbal, volejbal a fotbal.

Ve školním roce 1988/89 vznikl internát školy pod vedením paní Aleny Švincové. V této podobě probíhala výuka ve škole až do školního roku 1990/91, kdy skončila výuka SOU a škola již měla jen třídy ZŠ a gymnázia. Vedením školy byl pověřen pan Otakar Gorgol.

1991-1999

Do školního roku 1991/92 měla škola název Sportovní škola, v následujícím školním roce se z ní stává Sportovní gymnázium Ostrava. Vedením školy byl pověřen pan Arnošt Kutscherauer. Sporty zůstaly nadále stejné.

Ve školním roce 1993/94 končí výuka základní školy v systému vrcholového sportu na Sportovním gymnáziu. Vedením školy byl pověřen pan Otakar Svršek, ve funkci ředitele pracoval do roku 1998. Postupně se rozšiřoval počet sportů, kterým se studenti gymnázia věnují. Ve školním roce 1995/96 se mezi stávající kmenové sporty – atletiku, basketbal, judo, volejbal a zápas zařadila sportovní gymnastika a ve školním roce 1999/2000 i plavání.

Měnila se i koncepce výuky v délce studia. Ve školním roce 1995/96 byla otevřena první třída osmiletého studia a ve školním roce 1997/98 první třída šestiletého studia. Studium v šestiletých oborech bylo ukončeno ve školním roce 2005/2006.

Ve školním roce 1996/97 škola získala vlastní sportovní halu na Plzeňské ulici, která významnou měrou zkvalitnila podmínky pro sportovní trénink.

Došlo i ke změně ve vedení školy. V roce 1998 byl vedením školy pověřen Mgr. Boris Neuwirt, jeho zástupci Mgr. Václav Štencel a Mgr. Tomáš Pracný. Od roku 1999 je ředitelem gymnázia Mgr. Václav Štencel, zástupcem pro sportovní přípravu Mgr. Tomáš Pracný a zástupcem pro pedagogickou činnost Mgr. Viktor Šlechta. Ustálil se také pedagogický a trenérský sbor, což vedlo ke zkvalitnění pedagogického procesu.

2000-2004

Zlepšoval se také vzhled školy a její vybavení. Ve školním roce 2000/2001 byla zrekonstruována rohová část vstupního pavilonu školy, vybudovány učebny výtvarné výchovy a dějepisu, modernizována byla školní kuchyně – k další modernizaci došlo v roce 2004, byl zahájen nový systém vydávání školní stravy formou kreditních karet. Byla také provedena komplexní oprava a estetické doladění plochy před pavilonem domova mládeže, jehož rekonstrukce se také chystá. Dochází k postupnému obměňování školní nábytku, estetizaci tříd a chodeb, které jsou obkládány dřevem.

Sportovní gymnázium pořádalo v uplynulých letech akce pro studenty a učitele gymnázia, které se staly tradicí. V roce 1997 se uskutečnil první společenský ples školy. Pravidelně byly a jsou pořádány zájezdy do Anglie. Všesportovní kurzy, lyžařské výcviky, setkávání s partnerskou školou Sanda – Gymnasiet ve švédské Huskvarně, kulturně-historické výlety čtvrtých ročníků do Prahy a Oswietimi. Probíhala také setkání s významnými sportovci – olympijskými vítězi. V roce 2000 se uskutečnila beseda s trojnásobným olympijským vítězem Janem Železným, v roce 2002 s Alešem Valentou a v roce 2004 s naším olympijským medailistou Jaroslavem Bábou a úspěšnou atletkou Denisou Ščerbovou. Tradicí se také od roku 2000 stalo přijímání nejúspěšnějších sportovců u primátora a hejtmana Moravskoslezského kraje.