Sport mladých, o. p. s. byla založena při Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových již v roce 1999. Činnost obecně prospěšné společnosti je:

  • pomáhat při modernizaci výuky na SG
  • zajišťovat kulturní a sportovní akce
  • nakupovat sportovní materiál
  • odměňovat nejlepší studenty a sportovce
  • usilovat o pozvednutí všeobecné i odborné vzdělanosti studentů

Děkujeme všem, kteří Sport mladých, o. p. s. podporují a zvláště těm, kteří školu podporují sponzorsky.

Vedení obecně prospěšné společnosti

Ředitel

  • Mgr. Viktor Šlechta

Správní rada

Dozorčí rada

Výroční zprávy