Sportovní gymnázia tvoří střední článek při zajišťování úkolů akademických a zároveň zajištění kvalitní sportovní přípravy. Školní vzdělávací plán studia odpovídá všeobecnému zaměření jako u jiných gymnázií, je však doplněn o více hodin tělesné výchovy či sportovní přípravy. Úspěšné vykonání maturitní zkoušky umožňuje absolventům školy ucházet se o přijetí ke studiu na kterémkoliv typu VŠ (tělovýchovné, pedagogické, přírodovědné, ekonomické, humanitní a další). Absolventi mohou také najít uplatnění jako kvalitní tělovýchovní odborníci učitelé trenéři. Výkonnost některých špičkových sportovců jim umožňuje pokračovat po maturitě v přípravě ve sportovních centrech MŠMT, MV a MO nebo ve svých sportovních klubech. Někteří ze studentů pokračují ve studiu a sportovní činnosti v zahraničí.

Hlavní těžiště tvoří čtyřleté studium pro absolventy 9. tříd ZŠ. Souběžně je vždy otevřena jedna třída osmiletého studia, vhodná pro sportovní odvětví s ranější specializací (např. moderní a sportovní gymnastika, judo, atletika, plavání).

79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

Tento obor je určen pro žáky z 9. tříd ZŠ, kteří mají dobré studijní výsledky a věnují se aktivně sportu, který patří mezi tzv. kmenové sporty SG:

 • atletika
 • basketbal
 • cyklistika
 • judo
 • moderní a sportovní gymnastika
 • plavání
 • volejbal

Škola zajišťuje komplexně v těchto sportovních specializacích sportovní přípravu (trénink). Žáci trénují dopoledne třikrát týdně a odpoledne denně pod vedením trenérů Sportovního gymnázia Ostrava. Škola dostává od MŠMT pro kmenové sporty účelovou dotaci na zabezpečení sportovní přípravy. Žákům je poskytován příspěvek na sportovní soustředění, funkční lékařské prohlídky, materiální vybavení aj.

79-41-K/41 Gymnázium

Tento obor je určen pro žáky z 9. tříd ZŠ, kteří mají dobré studijní výsledky a věnují se aktivně některému z  dalších druhů sportu (kromě tzv. kmenových sportů SG). Jedná se např. o fotbal, stolní tenis, lední hokej, tenis, házenou, šerm, karate, krasobruslení, florbal, střelbu, aerobic, tanec, orientační běh, lyžování, squash a další.

Škola sleduje jejich výkonnost, tréninkovou přípravu v TJ, sportovních oddílech nebo klubech a výsledky ve sportovních soutěžích. Žáci mají rozšířenou výuku TV se zaměřením na atletiku, basketbal, gymnastiku, plavání a volejbal. Specializovaný trénink zajišťují sportovní kluby.

79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou

Tento obor je určen pro žáky z 5. tříd ZŠ, kteří mají dobré studijní výsledky a věnují se aktivně sportu, který patří mezi tzv. kmenové sporty SG:

 • atletika
 • basketbal
 • cyklistika
 • judo
 • moderní a sportovní gymnastika
 • plavání
 • volejbal

Škola zajišťuje komplexně v těchto sportovních odvětvích také sportovní přípravu (trénink). Žáci mají organizován sportovní trénink podle sportovních specializací v různém rozsahu a to v dopoledních i odpoledních hodinách pod vedením trenérů Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových. Škola dostává od MŠMT pro kmenové sporty účelovou dotaci na zabezpečení sportovní přípravy. Žákům je poskytován příspěvek na sportovní soustředění, funkční lékařské prohlídky, materiální vybavení aj.

79-41-K/81 Gymnázium

Tento obor je určen pro žáky z 5. tříd ZŠ, kteří mají dobré studijní výsledky a věnují se aktivně některému z dalších druhů sportu (kromě tzv. kmenových sportů SG). Jedná se např. o fotbal, stolní tenis, lední hokej, tenis, házenou, šerm, karate, krasobruslení, florbal, střelbu, aerobic, tanec, orientační běh, lyžování, squash a další.

Škola sleduje jejich výkonnost, tréninkovou přípravu v TJ, sportovních oddílech nebo klubech a výsledky ve sportovních soutěžích. Žáci mají rozšířenou výuku TV se zaměřením na atletiku, basketbal, gymnastiku, plavání a volejbal. Specializovaný trénink zajišťují sportovní kluby.