Webová aplikace Bakaláři

bakalari.sportgym-ostrava.cz

Přístup do webové aplikace Bakaláři je přes odkaz výše nebo ikonku v pravé horní části webových stránek školy.

Zdůrazňujeme, že přístupy do Bakalářů jsou pro žáky a rodiče oddělené (omlouvání absence, cílená komunikace s rodiči, kázeňské přestupky a jiné informace určené výhradně rodičům).

Přístup do Bakalářů pro rodiče (nové heslo)

  1. Na přihlašovací stránce https://bakalari.sportgym-ostrava.cz klepněte na odkaz Zapomenuté heslo.
  2. Zadejte do pole svou emailovou adresu:
  • zapsaná na přihlášce ke studiu (komunikovali jste přes ní během přijímacích zkoušek – rodiče nových žáků)
  • máte již emailovou adresu nastavenu v systému Bakaláři (nová, změněná, příp. emailová adresa druhého zadaného rodiče/zákonného zástupce)
  1. Na zadanou emailovou adresu bude doručen email s odkazem na vytvoření/změnu hesla. Platnost odkazu je časově omezena, v případě nefunkčního odkazu opakujte postup.
  2. V případě, že se objeví chyba při odesílání emailu ze stránek Bakalářů, kontaktujte administrátora webu: admin@sportgym-ostrava.cz.

Více sourozenců na škole:

Více účtů žáků (sourozenci na jedné škole) lze spojit do jednoho přihlášení (funkce NástrojePropojení účtů po přihlášení na jednoho ze sourozenců). Vpravo přes nabídku pod zobrazeným přihlašovacím jménem můžete poté mezi účty přepínat.

Oddělené účty pro jednoho žáka:

U jednoho žáka lze zřídit oddělené účty zákonných zástupců, příp. dohledový účet. Účty mají různé přihlašovací údaje, ale vidí stejné údaje a informace.

Přístup do Bakalářů pro žáky vč. výukového portálu PROBOS

  1. Nastupující žáci obdrží přístupové údaje během nástupu do školy od svých třídních učitelů, případně později po svém nástupu do školy od administrátora webu (kabinet 59, p. Strakoš). Doporučujeme si útržky uschovat pro pozdější využití.
  2. Protože oba tyto systémy jsou důležité pro výuku a komunikaci mezi žákem, učitelem, třídním učitelem a vedením školy, je nutné mít přístupové údaje funkční.
  3. Přístup do webové aplikace Probos je přes ikonku vlevo (popisek PROBOS) v pravé horní části webových stránek školy nebo na webové adrese https://probos.cz.

Mobilní aplikace Bakaláři Online:

V aplikaci si založíte profil zadáním webové adresy aplikace Bakaláři pro naší školu (https://bakalari.sportgym-ostrava.cz) nebo vyhledáním v databázi škol a přidáním přihlašovacích údajů. Více účtů (např. sourozenci, i z jiných škol) pak přidáním dalšího profilu s možností mezi nimi přepínat.