Termíny maturitní zkoušky

Jarní zkušební termín maturitní zkoušky 2. 5. – 10. 6. 2020
Podzimní zkušební termín maturitních zkoušek 1.–20. 9. 2020
Přihlášky žáků řediteli školy k výběru volitelného předmětu společné části a dvou předmětů profilové části MZ v jarním období do 1. 12. 2019
Zveřejnění jednotného zkušebního schématu pro didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky (MŠMT) do 15. 1. 2020
Výběr knih ke společné části maturitní zkoušky z ČJ do 31. 3. 2020
Blok testů a písemných prací společné části MZ jarního období (určí MŠMT) 2.–15. 5. 2020
Písemná maturitní práce z českého jazyka duben 2020
Ústní zkoušky společné části MZ a profilová část MZ 18.–21. 5. 2020
Předání maturitních vysvědčení žákům škol do 1 týdne po skončení ústních zkoušek
Podzimní zkušební období – podání přihlášek žáků řediteli školy 30. 6. 2020

Dokumenty k maturitní zkoušce