Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace stanovuje v souladu s § 60, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v 2. kole přijímacího řízení do osmiletého oboru vzdělávání 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2022/2023 a předpokládaný počet 4 přijímaných uchazečů.

Každý uchazeč má právo podat přihlášku na více škol, na přihlášce však vždy uvede pouze jednu školu. Nevyžadujeme závěr o zdravotní způsobilosti.

[Download nenalezen]

Další informace v sekci Přijímací řízení – 2. kolo