Obor 79-41-K/41 Gymnázium

Pozvánka k třídním schůzkám a informace k ubytování

Kritéria přijímacího řízení

V přijímacím řízení může uchazeč získat maximálně 160 bodů.

Praktická zkouška:
Hodnocení v praktické zkoušce (souhrnný bodový zisk v pohybových testech) – maximálně 30 bodů

Pohybové schopnosti prokazující úroveň sportovní výkonnosti:
Hodnotí komise trenérů – maximálně 20 bodů

Prospěch žáka: Hodnotí se prospěch žáka z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ v 9 vybraných předmětech (jazyk český, 1. cizí jazyk, matematika, fyzika, biologie, zeměpis, dějepis, občanská výchova, tělesná výchova) nebo v předmětech obsahově odpovídajících daným předmětům v ŠVP – maximálně 10 bodů

 • průměr 1,0 = 10 bodů
 • průměr 1,5 = 5 bodů
 • průměr 2,0 = 0 bodů
 • průměr 2,5 = -5 bodů
 • průměr 3,0 = -10 bodů
 • průměr 3,5 = -15 bodů
 • průměr 4,0 = -20 bodů…

Průměr mezi hraničními hodnotami je bodován poměrně, tzn. 1,1 = 9 bodů, 1,4 = 6 bodů apod.

Testy z jazyka českého a matematiky: 50 + 50 bodů (max. 100 bodů)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

20 žáků

Kritéria pro úspěšné splnění přijímacího řízení

 1. Úspěšnost v praktické zkoušce dosažením minimálně 10 bodů.
  Při dosažení nižšího počtu bodů z důvodu nesplnění kritéria nemůže být uchazeč zahrnut do celkového hodnocení v přijímacím řízení na SG Ostrava.
 2. V celkovém součtu bodového hodnocení přijímacího řízení musí uchazeč dosáhnout pořadí odpovídající předpokládanému počtu přijímaných žáků.

Stanovení pořadí uchazečů přijímacího řízení v případě bodové shody:

V případě stejného počtu bodů u více uchazečů v přijímacím řízení obsadí lepší umístění v celkovém pořadí uchazeč, který má lepší bodové hodnocení:

 1. v praktické zkoušce
 2. v součtu bodů v testech z českého jazyka a matematiky
 3. v hodnocení prospěchu v 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ v pořadí předmětů matematika, jazyk český, první cizí jazyk

Obor 79-41-K/81 Gymnázium

Pozvánka k třídním schůzkám a informace k ubytování

Kritéria přijímacího řízení

Bodové hodnocení

V přijímacím řízení může uchazeč získat maximálně 160 bodů.

Praktická zkouška:
Hodnocení v praktické zkoušce (souhrnný bodový zisk v pohybových testech) – maximálně 30 bodů.

Pohybové schopnosti prokazující předpoklady sportovní výkonnosti:
Hodnotí komise trenérů – maximálně 20 bodů

Prospěch žáka:
Hodnotí se prospěch žáka z 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy ZŠ v 5 vybraných předmětech (jazyk český, 1. cizí jazyk, matematika, vlastivěda, tělesná výchova) nebo v předmětech obsahově odpovídajících daným předmětům v ŠVP – maximálně 10 bodů

 1. průměr 1,0 = 10 bodů
 2. průměr 1,5 = 5 bodů
 3. průměr 2,0 = 0 bodů
 4. průměr 2,5 = -5 bodů
 5. průměr 3,0 = -10 bodů
 6. průměr 3,5 = -15 bodů
 7. průměr 4,0 = -20 bodů…

Průměr mezi hraničními hodnotami je bodován poměrně, tzn. 1,1 = 9 bodů, 1,4 = 6 bodů apod.

Testy z jazyka českého a matematiky – 50 + 50 bodů (max. 100 bodů)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

10 žáků

Kritéria pro úspěšné splnění přijímacího řízení

 1. Úspěšnost v praktické zkoušce dosažením minimálně 10 bodů.
  Při dosažení nižšího počtu bodů z důvodu nesplnění kritéria nemůže být uchazeč zahrnut do celkového hodnocení v přijímacím řízení na SG Ostrava.
 2. V celkovém součtu bodového hodnocení přijímacího řízení musí uchazeč dosáhnout pořadí odpovídající předpokládanému počtu přijímaných žáků.

Stanovení pořadí uchazečů přijímacího řízení v případě bodové shody:

V případě stejného počtu bodů u více uchazečů v přijímacím řízení obsadí lepší umístění v celkovém pořadí uchazeč, který má lepší bodové hodnocení:

 1. v praktické zkoušce
 2. v součtu bodů v testech z českého jazyka a matematiky
 3. v hodnocení prospěchu v 2. pololetí 4. a v 1. pololetí 5. třídy ZŠ v pořadí předmětů matematika, jazyk český, první cizí jazyk