Marek Švec

Zápas řeckořímský ročník 1973 těžká váha 2009 3. místo ME 2007 3. místo MS 2006 2. místo MS   3. místo ME 2004 3. místo ME 1998 2. místo MS