Sdělujeme základní informace k zahájení nového školního roku 2021/2022.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých žáků od školního roku 2020/2021 se letos z organizačních důvodů neuskuteční. Proto Vám touto cestou sdělujeme základní informace k zahájení nového školního roku.

Školní rok začíná 1. 9. 2021 v 8:00 hod. ve třídách.

Informace k ubytování na našem domově mládeže:

Informace ke školnímu stravování od 1. 9. 2021:

Přihláška ke stravování

Termín pro odevzdání přihlášek nových strávníků ke stravování: do 23.08.2021

docx | 345 KB

Cizí jazyky (čtyřleté studium)

 • Prvním vyučovaným cizím jazykem je jazyk anglický.
 • Druhým vyučovaným cizím jazykem je druhý cizí jazyk uvedený v přihlášce přijatého uchazeče v oddíle známky ZŠ.
 • Ve školním roce 2021/2022 budou vyučovány v prvních ročnících tyto druhé cizí jazyky – německý a ruský jazyk.
 • V případě, že přijatý žák neměl na ZŠ ani jeden z výše uvedených druhých cizích jazyků, musí si mezi těmito jeden vybrat, a to do 16. 8. 2021 zaslat svůj výběr na e-mailovou adresu viktor.slechta@sportgym-ostrava.cz.

Učebnice

Osmileté studium:

 • Učebnice zajišťuje škola a tyto budou žákům předány v prvním týdnu po nástupu do školy.

Čtyřleté studium:

 • Informace k zajištění učebnic a pracovních sešitů obdrží žáci po nástupu do školy. Ve škole se bude konat tzv. burza starších učebnic počátkem měsíce září.

Sportovní příprava

Informace týkající se obsahu sportovní přípravy ve školním roce 2021/2022 se žáci dozví na informačních schůzkách jednotlivých sportovních specializací s trenéry školy. Tyto budou probíhat 1. 9. 2021 v dopoledních hodinách. Třídní učitelé podají informace žákům o místě a čase schůzek. Harmonogram bude rovněž vyvěšen na webu školy a ve vestibulu školy v měsíci srpnu.

Školní identifikační průkazy žáků ISIC

Žáci používají průkaz pro svou identifikaci a potvrzení statutu žáka, pro vstup do školních budov a ve školní jídelně jako karta pro odebírání stravy.

Pro výrobu karty je nutná fotografie, kterou nám, prosím, zašlete na email roman.strakos@sportgym-ostrava.cz do 25. 6. 2021 (prodlouženo). Zároveň proveďte platbu za kartu a licenci ISIC ve výši 290 Kč na účet Sport mladých, o.p.s.: 19-9928710297/0100 (do zprávy příjemci uveďte „ISIC – jméno uchazeče“). Bez fotografie nebo provedené platby nebude možné kartu objednat tak, aby byla k dispozici již v době nástupu do školy. V opačném případě bude uchazeč vyfocen až při nástupu do školy včetně provedení úhrady za kartu a karta bude poté objednána (výroba a doručení 1–2 týdny).

Požadavky na fotografii:

 • nejlépe vyfotit žáka nově, doporučujeme bílé nebo hodně světlé jednotné pozadí (např. před světlou fasádou, stěnou, bílou tabulí). Tip: doporučujeme si trochu od pozadí poodstoupit.
 • min. požadavky na fotografii ze strany GTS Alive jsou 300×360 px, 300 DPI, ale z důvodu ořezu a úprav ponechte fotografii v původní velikosti bez úprav
 • nedoporučujeme sken průkazkové fotografie z důvodu horší kvality a menší než požadované velikosti výsledné fotografie. Sken portrétní fotografie je možný (formáty 10×15 a větší).
 • fotografie by měla být ostrá, nerozmazaná, focená nejlépe v exteriéru při dobrém světle, bez stínů v obličeji
 • fotografii ve formátu JPG zašlete jako přílohu na email roman.strakos@sportgym-ostrava.cz, do předmětu emailu zadejte “ISIC – jméno uchazeče”

Vydávání zhotovených karet ISIC při nástupu do školy v září 2021 bude podmíněno odevzdáním vyplněné a podepsané Žádosti o vystavení průkazu ISIC. Další informace k průkazům a Žádost o vystavení průkazu ISIC je k dispozici na stránce Školní průkazy ISIC.

Mgr. Tomáš Pracný
ředitel gymnázia