Další informace k projektu naleznete na stránce Doors to Europe.