MOOT COURT SOUTĚŽE

Po absolvování Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě jsem se rozhodla pro brněnská práva. I přes velmi náročný první semestr jsem vytrvala ve studiu. Již v druhém semestru jsem se účastnila jedné ze soutěží – Římskoprávního moot courtu, kde jsem spolu se svým týmem postoupila do česko-slovenského finále jako vítězové fakultního kola. Tam jsme skončili druzí, což byl na první soutěž velký úspěch. Radost a zapálení do studia mě ve 3. semestru dovedla k zapsání rovnou do dvou soutěží: Lidskoprávního moot courtu a moot courtu z práva EU.

Moot courty (simulovaná soudní jednání) jsou soutěže, kterých se vždy účastní týmy v počtu 2–4 soutěžících. Každý z týmů si vyzkouší, jaké je to obhajovat stranu v právním sporu. První částí je vždy písemné podání (žaloba nebo vyjádření k předběžným otázkám), které týmy píší za obě strany. Dále následuje (zpravidla) pro vybrané týmy ústní kolo, kde se jedná už o klasický soudní spor. Důležitou součástí jsou přesvědčivé argumenty a rétorika.

Během těchto posledních moot courtů jsme postoupili do ústních částí. V rámci lidskoprávního jsme byli druzí ve fakultním kole, a tudíž jsme postoupili na národní finále na Ústavním soudě, které mě čeká na konci února. Finále moot courtu z práva EU proběhlo na půdě Nejvyššího správního soudu. Tam jsme s již jiným týmem skončili na 3. místě a já navíc vyhrála cenu za nejlepšího řečníka. S touto cenou byla spojena stáž u soudce Nejvyššího správního soudu, pana doktora Michala Bobka, který je bývalý Generální advokát Evropské Unie.

Nyní se již připravujeme na další soutěž, která mě čeká příští semestr. Pro tuto soutěž byl vybrán jeden fakultní tým, a jelikož se jedná o nadnárodní soutěž v anglickém jazyce, ústní část se uskuteční v chorvatském Dubrovníku. Právní oblastí je znovu právo EU.

Barbora Pokorná, absolventka Sportovního gymnázia Ostrava 2021