Aktualizovány byly termíny a data v sekcích:

Dokumenty a další informace mohou být informativně ponechány, ale nejsou pro školní rok 2019/2020 a přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 relevantní. Tyto dokumenty a informace budou postupně nahrazovány aktuálními v souladu s danými termíny.