Jak bylo avizováno na webu školy, došlo ke změně v přístupových údajích do systému Bakaláři. Protože je spousta z Vás, kteří si nové přístupové údaje nevyzvedli nebo nevygenerovali, pak připomínáme, že:

PRO ŽÁKY byly generovány nové přístupové údaje do systémů Bakaláři a Probos, které si mohou vytištěné na proužcích vyzvednout u svých třídních učitelů.

PRO RODIČE jsou připraveny k vyzvednutí přes funkci Zapomenuté heslo (odkaz na přihlašovací stránce do Bakalářů). Po zadání svého emailu, který je veden jako komunikační email rodiče u žáka v systému Bakaláři, jsou přístupové údaje ihned zaslány do této emailové schránky. Tuto funkci můžete použít také vždy, kdy dojde ke ztrátě přístupových údajů rodiče, nebo je nutná jejich změna.

Připomínáme, že nové přístupové údaje zvlášť pro žáka a rodiče mají vést k oddělení žákovských a rodičovských účtů pro větší transparentnost komunikace mezi školou, rodiči a žáky, např. s ohledem omlouvání absence přes Bakaláře / modul Komens.

Ještě jednou děkujeme za pochopení. Vedení školy.