Sportovní gymnázium reprezentovala družstva mladších a starších žákyň a mladších žáků. Nejlépe se v soutěži dařilo mladším žačkám, jejichž družstvo se umístilo na 2. místě s šancí na postup a i jednotlivě dosáhla děvčata hezkých výkonů, osobních rekordů i vítězství – B. Pokorná os. rekord ve skoku dalekém, V. Bartošová vítězství ve skoku vysokém, B. Holainová vítězství na 60 m a ve skoku dalekém apod.
Starší žačky se umístily celkově na 3. místě. Z mladších žáků dosáhl na vítězství ve skoku vysokém s výkonem 145 cm Jan Vicher.
Zapsali: R. Dubnova, J. Kotala