Během maturitních zkoušek v květnu 2013 došlo v historii gymnázia k nevídané události – malování fresky znázorňující evoluční teorii. Nelehký, ba přímo nadlidský úkol se podařilo dokončit a stal se nedílnou součástí učebny biologie jako gigantická didaktická pomůcka.