Díky jednomu z našich studentů, který vše domluvil se členem Lesní stráže Jeseníky, se některým učitelům, a to i nebiologům, podařilo zúčastnit komentované procházky Národní přírodní rezervací Praděd. Část, kterou jsme prošli, se nachází pod Vysokou holí v blízkosti Petrových kamenů a Ovčárny v Jeseníkách. Zajímavé povídání, ukázky a výhledy byly zakončeny přespáním na Jelení studánce.