Ve dnech 26.–28. 6. 2009 se studenti sexty zúčastnili biologicko-kulturní exkurze v nádherném prostředí Lednicko-valtického areálu a areálu CHKO Pálava. Během exkurze měli možnost poznat lužní lesy, nivní louky, pozorovat v přirozeném prostředí rostliny i živočichy, vnímat souznění historických staveb, historických artefaktů a přírody.