23. března 2012 jsme uspořádali již tradiční Galavečer sportovců, setkání současných a bývalých studentů a přátel školy. Podělíme se s Vámi o zážitky a atmosféru, tak jak jsme ji fotograficky zaznamenali.