Pro chlapce z tercie se naskytla vynikající možnost. Mít svou hodinu TV v prostorách nového kampusu Ostravské univerzity. Ve spolupráci s Katedrou studií lidského pohybu v programu pedagogické praxe studentů se pod jejich vedením učili naši žáci, jak správně nacvičovat gymnastické prvky v perfektně vybavené gymnastické tělocvičně. Mimo tento prostor vyzkoušeli i jiné sportovní zázemí. Velice skvělá zkušenost pro žáky i pro naše vyučující.