Ředitel Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových Ostrava, Mgr. Václav Štencel, byl odměněn Medailí MŠMT, nejvyšším oceněním v oblasti školství. Medaile byla udělena na Den učitelů ve Valdštejnském paláci z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy čtyřiceti vynikajícím pedagožkám a pedagogům.

Mgr. Václav Štencel, jedna z nejvýraznějších osobností středního vzdělávání v Moravskoslezském kraji, jako ředitel sportovního gymnázia má zásluhu na vytvoření a propojení systému vzdělávání a péče o sportovně nadanou mládež, úspěšnost systému se projevuje ve výborných umístěních žáků školy na různých sportovních soutěžích, žáci školy byly také členy sportovních týmů, které získaly titul „Sportovec roku“; škole byl propůjčen čestný název „Sportovní gymnázium Emila a Dany Zátopkových“.

Zdroj: MŠMT