Instalace výstavy proběhla v Galerii G 2. 4. 2012 za účasti p. Mgr. M. Richterové a studentů sportovního gymnázia. „Minivernisáž“ v Dámském klubu se pak uskutečnila 12. 4. 2012 za účasti ředitele SG p. Mgr. V. Štencela, paní Mgr. M. Richterové a p. Mgr. D. Hanzlíkové a studentů SG, kteří připravili seniorkám kulturní program.

Foto: Hana Papežová a Katuše Planičková