V rámci výjezdu do Moravskoslezského kraje navštívil Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plagavládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička, spolu s náměstkem hejtmana MSK pro oblast školství a sportu Stanislavem Folwarcznýmvedoucím odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK Liborem Lenčem. Hlavním tématem jednání byla výstavba sportovní haly u sportovního gymnázia. Ministr školství uvedl, že jedním z cílů návštěv regionů je mapování situace se záměrem zlepšení infrastruktury sportovišť u škol. Jsou zvažovány možnosti přípravy dotačního investičního programu na MŠMT v této oblasti. Výstavbu sportovní haly u sportovního gymnázia podporuje taktéž pan náměstek Folwarczný s cílem zkvalitnění podmínek pro žáky sportovního gymnázia.

Ministr školství se v diskuzi zmínil také o možnostech sdružených investic při výstavbě sportovišť většího rozsahu. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových zabezpečuje sportovní trénink v osmi sportovních specializacích a patří tak u škol stejného typu a zaměření v České republice mezi největší. Výstavba nové sportovní haly by výrazně přispěla ke zlepšení podmínek pro tělesnou výchovu všech žáků školy a pro sportovní trénink ve specializacích basketbal a volejbal.