31. 5. 2012 se konalo městké kolo OVOV ve sportovním areálu SG. Reprezentovala nás 2 družstva: A – Červenková, Nováková (prima), Pastorková, Kozelská (sekunda), Kaloč, Němec (prima), Zahradníček, Huták (sekunda) – vyhráli a postoupili do krajského kola, které se uskuteční 12. 6. v Opavě.

Naše B družstvo – Stahalíková, Pavlovská (prima), Šantová, Prejdová (sekunda), Toman, Martinko, Březný (prima), Drnovský (sekunda) – skončilo těsně na 4. mistě za ZŠ Dvorského (2. místo) a ZŠ Valčíka (3. místo), kteří tedy postoupili do Opavy také.

Všichni se moc snažili a vítězství i 4. místo bylo dlouho nejisté.