Projektové hodiny směřované k 30. výročí Sametové revoluce proběhly ve třídách 4.B a 5.O. Studenti se většinou dostavili v oděvech v duchu našich národních barev, případně v oblečení 80. let. Výuka v projektových hodinách byla zaměřena na mezipředmětové vztahy ZSV a českého jazyka.

Důležitou roli také sehrála hudební složka. Studenti si zazpívali Gaudeamus igitur a provedli jazykovědný rozbor textu Modlitby pro Martu. Nedílnou součástí hodin bylo také vyplnění pracovního listu. Žáci si rovněž mohli projít dobové materiály (fotografie, texty, články, kroniky).

Zároveň s projektovými hodinami bylo 30. výročí Sametové revoluce připomenuto výzdobou školy dobovými revolučními hesly a nástěnkami s rozhovory žáků s pamětníky.