Ve dnech 25.–27. 9. se konala kulturně-historická exkurze tříd 4.A a 4.B do Prahy. Cílem byly památky spjaté s českou historií, zejména literární. Naší pozornosti neunikly Slavín, Pražský hrad, Máchův památník na Petříně, Národní divadlo aj. Zapomnělo se ovšem, ke škodě všech uondaných studentů a profesorek na Hrabalův Zlatý tygr a Švejkův Kalich. Snad příště.