Studenti Karolína Volná, Daniel Cap, Adam HamidiDaniel Morys se zúčastnili branné soutěže čtyřčlenných družstev studentů středních škol pořádanou Krajským vojenským velitelstvím Ostrava. Soutěž byla orientovaná vedle dalších i na vojenské disciplíny a znalost historie paravýsadku Wolfram. Studenti běželi okruh kolem vodní nádrže Barnov (2 800 m). Na okruhu zdolávali překážky, jízdu na raftu, střelbu ze vzduchovky, překážkovou dráhu, zdravotní přípravu, vědomostní test (Ostravská operace), silový trojboj, týmovou spolupráci a jiné, se kterými se statečně poprali. Naši účastníci se z celkového počtu 19 týmů umístili na krásném 11. místě, ke kterému jim ještě jednou gratulujeme.