Ve dnech 4.–5. 2. 2005 se vypravilo několik profesorů a studentů na dvoudenní lyžařskou tůru. I přes drobné potíže, způsobené pérkem na vázání a neprošlapnutou stopou, prokázali odvahu, když náročný víkend přežili.