• Kdo: 3.A
  • Typ akce: diverzní exkurze
  • Kde: centrum Ostravy, náměstí Lidových milicí
  • Kdy: 18. 11. 2009
  • Kádrový posudek: sportovci buržoazního původu